Sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Torsnes sokn

Har du lyst til å arbeide som prest i «den lille verdensbyen» Fredrikstad? Nå er muligheten her! Fredrikstad domprosti består av Fredrikstad og Hvaler kommuner, som har henholdsvis ca 78.000 og 4.200 innbyggere. Prostiet er inndelt i 11 sokn med to fellesrådsområder. 17 prester gjør tjeneste i fire samarbeidsområder under ledelse av domprosten. Det er et godt samarbeid innenfor trosopplæring, diakoni og kultur i prostiet. Den norske kirkes visjon «mer himmel på jord» og Borg bispedømmes strategi er retningsgivende for arbeidet i prostiet.

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig stilling som sokneprest i Fredrikstad domprosti med særskilt tjenestested Torsnes sokn.

I et vakkert kystlandskap med spredt bebyggelse finner vi Torsnes sokn. Soknet har ca. 1.500 innbyggere og 1.200 kirkemedlemmer. Torsnes kirke er en langskipskirke fra 1860 og har normalt gudstjeneste hver annen søndag. Like ved kirken ligger stedets gravlund.

Soknepresten har sete i Torsnes menighetsråd. Menigheten ønsker seg en sokneprest med hjerte for folkekirken, og som vil arbeide for at kirken er en solid bidragsyter i byggingen av gode lokalsamfunn med rom for alle. Videreutvikling av samarbeid med lokale lag og foreninger er sentralt i dette.
 
Det er et godt samarbeid med barnehager og skoler i området. Det tar utgangspunkt i en helhetlig plan som kommune og kirke sammen har utviklet og vedtatt. Soknepresten er sentral i den stedlige tilretteleggelsen og gjennomføringen av planen.
 

Prestene besøker ulike boliger for eldre, og deltar i det diakonale arbeidet.
Soknepresten har kontor i Kirkens hus sentralt i Fredrikstad, hvor syv menighetskontorer, kirkevergen og domprosten er samlokalisert. Kirketorget utfører kontortjenester for alle menighetene. Torsnes og Østre Fredrikstad sokn betjenes av to prester, daglig leder,  to kantorer/kirkemusikere, menighetspedagog, diakon og tre kirketjenere som dannes felles stab. De ansatte møtes til ukentlige stabsmøter.

Torsnes og Østre Fredrikstad sokn inngår sammen med Borge sokn i samarbeidsområde Øst. De fire prestene i samarbeidsområdet har gravferder i hele området (tjenesteuker), samarbeider om fellestiltak og dekker opp for hverandre ved fri og ferie. Trosopplæringen er delvis et samarbeid i hele området, og soknepresten i Torsnes vil ha et særlig oppdrag blant barn og unge. Konfirmantarbeidet ledes av kateketen i samarbeidsområdet.

Alle prester i prostiet må påregne å utføre noen tjenester også utenfor eget samarbeidsområde.

 

Målform i tjenesten er bokmål.

For å rekruttere søkere av begge kjønn til prestestillinger i Borg bispedømme, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes på rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Trosopplæring, herunder konfirmantarbeid i hele samarbeidsområdet
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Sete i Torsnes menighetsråd
 • Delta i bispedømmerådets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol 
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og lederegenskaper
 • Administrativ ryddighet
 • Evne til kreativitet og nytenkning
 • Evne til å gjennomføre planlagte tiltak
 • Gode evner til å kommunisere med ulike målgrupper
 • Engasjement og humør
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lyses ut i kode 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nygaardsgata 28, 1606 Fredrikstad
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger