Kapellan Kroken sokn

Det er ledig stilling som kapellan i Kroken sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Kroken sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

 

Synes du det virker spennende å arbeide i en menighet hvor folk er glad i kirka si, og den nordnorske folkekirkeligheten er tydelig?
Drømmer du om å jobbe i en kirke der det er lav terskel og høyt under taket?
Ønsker du å jobbe for at kirka skal være det naturlige midtpunktet i bydelen?
Har du lyst til å arbeide i en menighet hvor frivilligheten er stor, og kirka er fylt med mennesker de fleste dager i uka?
Drømmer du om å jobbe i en kirke med mange diakonale tiltak?

Kroken sokn i Tromsø, dekker bydelen Kroken og distriktet nordover langs Tromsøysundet til Oldervik. Hoveddelen av befolkningen på ca 11.000 bor i Kroken og har ca 7400 kirkemedlemmer
Det er 7 barnehager, 4 barneskoler og 1 ungdomsskole i menigheten. To sykehjemsavdelinger ligger i nærhet til kirka, og betjenes med andakter.
Kroken kirke er fra 2006 og har en sentral plassering i bydelen. I underetasjen er det døvekirke, og i hovedetasjen er soknekirkens lokaler.
Staben består av; sokneprest, kapellan, diakon, kirkemusiker, kirketjener, trosopplærer(60%), ungdomsarbeider(20%) og menighetsforvalter(30%). Alle ansatte har kontorplass i kirken, hvor også døvepresten har sitt kontor.
Det er gudstjenester i Kroken kirke de aller fleste søn- og helligdager. I tillegg feires det tre årlige friluftsgudstjenester, en årlig kirkegårdsandakt og 8 gudstjenester i skolebygget i Oldervik. Kroken menighet og Døvekirken samarbeider om to gudstjenester i året.
Det er tre gudstjenesteordninger; familiegudstjeneste, kveldsgudstjeneste og høymesse. Gudstjenesten har enkelte liturgiske ledd på samisk.  

Det er godt over 90 frivillige voksne i menigheten, i tillegg er det en stor gruppe barn som alternerer som medliturger på familiegudstjenestene.
Gjennomsnittlig fremmøte ved hovedgudstjenestene i 2019 var ca 100 personer. Da er distriktet regnet med. 

Menigheten har en sterk diakonal profil, hvor mye av arbeidet er rettet mot barn og ungdom. Det er møteplasser som  lørdagskafè, ungdomskveld og eldretreff mm
Menigheten har i tillegg følgende arbeid; søndagsskole, barnekoret Kroken Tweens, Ten Sing, middagsfelleskapet Superonsdag med søndagsskole og kor og voksenkor.

I Tromsø domprosti er det et godt kollegafellesskap. Det er ukentlige tekstsamtaler/studiesamlinger med god deltakelse. Prostiet er det største i bispedømmet og det er rundt 20 prestestillinger i prostiet. I tillegg er det flere andre prester ansatt i ulike organisasjoner og institusjoner i byen.  Byen er også stiftsby, med sete for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme.

 

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.

Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt

Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører

Krav om medlemskap i Den norske kirke.

Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper

Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige

Ha evne til å inspirere og motivere

Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.

Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 0922 Kapellan

I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer

Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Pensjonsinnskudd

Mulighet til å søke tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år

Nytilsatte gis arbeidsveiledning

En ekstra uke permisjon med lønn pr år. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kroken kirke, 9022 Krokelvdalen
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger