Prosjektstilling som spesialprest i Trondenes prosti

Trondenes prosti består av 13 sokn: Andørja sokn, Astafjord sokn, Bjarkøy og Sandsøy sokn, Gratangen sokn, Grytøy sokn, Harstad sokn, Ibestad sokn, Kanebogen sokn, Kvæfjord sokn, Sandtorg sokn, Skånland sokn, Tovik sokn og Trondenes sokn. 5 fellesråd: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland kirkelige fellesråd.

Vi har ledig prosjektstilling som spesialprest i Trondenes og søker en samlende og engasjert folkekirkeprest. Engasjementet gjelder for inntil tre år.

Prosjektstillingen vil hovedsakelig bli tillagt oppgaver i Harstad by, med relasjonsbyggende arbeid med synliggjøring av det mangfoldige livet i Harstads menigheter som viktig formål.

Prosjektet som presten er leder av vil være retta mot to grupper: ungdom og innvandrere. Presten vil være en tilstedeværende og kontinuitetsbærende person i ungdomsarbeidet i byen, og tenkes å drive et kontaktskapende arbeid blant ungdom gjennom møtepunkt med diakonal profil. Videre vil presten ha som oppgave å fremme inkludering overfor innvandrere i menighetslivet i byen. Det legges vekt på en økumenisk profil på arbeidet, med ønske om felleskirkelig involvering. Disse oppgavene innebærer at den som tilsettes må ha utpregede kontaktskapende evner.

Stillingen omfatter arbeid i arrangementskomitéen for «Harstad kirke som Sjømannskirke» under Festspillene i Nord-Norge. Ved behov kan den som ansettes bli tillagt andre oppgaver i prostiet. Nærmeste overordnede er prosten i Trondenes.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av utlysningsteksten og Tjenesteordning for menighetsprester for øvrig.
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglige kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som  1465 spesialprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgata 5, 9405 Harstad
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-08
Stillingstype Engasjement, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger