Prosjektstilling - Ungdomsprest 50 %

Vi har ledig 50% prosjektstilling ungdomsprest i Nord-Troms prosti og søker en samlende og engasjert folkekirkeprest. Stillingen er et engasjementet som gjelder for inntil tre år.
Prosjektstillingen vil være plassert i Nordreisa sokn for å utvikle og bygge opp arbeidet for aldersgruppen "Konfirmant pluss". Det er et mål at flere ungdommer finner sin plass og deltar i menighetslivet årene etter konfirmasjonstiden.  Videre er det et mål å utvikle planer og ressurser for dette arbeidet som kan nyttiggjøres i prostiet for øvrig.

Presten er leder av prosjektet. Arbeidet skal skje i nær samhandling med kateketstillingen i Nordreisa samt i nær kommunikasjon med de andre prestene i prostiet for å sikre at tilsvarende tiltak for aldergruppen "Konfirmant pluss" kan bli etablert  i flere sokn.
Stillingen omfatter det lokale utviklingsarbeidet i Nordreisa sokn, ressursutvikling med opplæring og inspisering inn i de andre soknene i prostiet. Ressursmateriellet skal også bli tilgjengelig for andre menigheter i bispedømmet.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av utlysningstekst og Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke.
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
Stillingen lønnes som  1465 spesialprest
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Pensjonsinnskudd.
Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur.
Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
En ekstra uke permisjon med lønn pr år.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Nord-Troms prosti tilhører virkemiddelsonen.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9151 Storslett
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-08
Stillingstype Deltid, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger