Kapellan i Sande 2.gangs utlysning

Nord-Jarlsberg prosti utgjør nordre del av Vestfold fylke. I prostiet er mulighetene mange for en god veksling mellom arbeid og fritid. Her møter vi lokalsamfunn med sterk identitet samtidig som det er korte avstander til større byer, fjellet og fjorden. Vi trenger prester som tenker stort om lokalmenigheten, ser betydningen av gode samarbeidsrutiner med råd og ansatte og viser evne til å arbeide selvstendig.

Vi søker etter en ny kapellan i Sande som kan delta aktivt i barne- og ungdomsarbeidet og bidra til å utvikle menigheten.

Sande sokn ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på Østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av Vestfold. Det bor ca. 9900 innbyggere i Sande sokn, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Sandenaturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder. Kommunen har et rikt kulturliv med om lag 100 ulike lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder og menigheten har et godt samarbeid med skoler og barnehager og Sandetun sykehjem.  Fra 1. januar 2020 ble Sande slått sammen med Holmestrand kommune. 


Folkekirken står sterkt i folks bevissthet, noe som blant annet synliggjøres gjennom god oppslutning om dåp og konfirmasjon. Samarbeidet med kommunale virksomheter er godt. Det er et variert barne- og ungdomsarbeid i soknet. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan.
Sande har to gudstjenestesteder; Sande kirke (fra 1100-tallet) og Bekkestranda kapell (1903). Sande kirke er nylig rehabilitert, bl.a. med helt nytt sakristi og bårehus.
Soknet betjenes av to prester (sokneprest og kapellan), kantor, organist, trosopplærer, sekretær, undervisningsleder, diakon, kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og kirkeverge.

Vi håper at denne stillingen kan være noe for deg som våger å tenke nytt, og som samtidig har sans for tradisjoner. Vi ønsker oss en prest som er glad i å forkynne og som vil bruke en del av arbeidstiden sammen med ungdom.  Vi trenger en person som trives sammen med andre, men som også jobber selvstendig, som ser og lar seg inspirere av mulighetene som ligger i å ha en kirke midt i bygda.

 

Arbeidsoppgaver

Kapellanen deltar i kirkens undervisningsarbeid, og er den av prestene som særskilt samarbeider med undervisningsleder om gjennomføringen av konfirmantarbeidet 
Kapellanen er fast medlem av trosopplæringsutvalget og gudstjenesteutvalget 
Kapellanen tjenestegjør på tvers av soknegrensene i prostiet etter fastsatt ordning 
Delta på jevnlige samlinger og fagdager for alle prestene i prostiet
Deltagelse i gjeldene ordning for beredskap i Tunsberg bispedømme

Kvalifikasjoner
Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum
Personlige egenskaper
God formidlingsevne og glede over å dele det kristne budskapet
Kontaktskapende og evne til å forløse frivillighet og deltagelse
Har engasjement for, og gjerne erfaring med arbeid blant barn og unge
Strukturert og systematisk
Endringsvillig
Evner å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med menighetsråd, utvalg og ansatte
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 0922 kapellan, etter KAs tariffområde
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning 
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergbakken 2 A, 3070 Sande i Vestfold
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger