Stjørdal prosti - prostiprest

Prostiet har ni sokn og fem fellesråd. Prostesetet er i Stjørdal kommune. I prostiet er det i tillegg til prosten åtte soknepreststillinger, en kapellanstilling og en prostiprest. Alle prestene har hele prostiet som tjenestedistrikt, men med unntak av prostipresten, hovedansvar for hvert sitt sokn. Prosten innkaller prestene til prostisamling én gang pr. måned.

Folkekirken står sterkt i folks bevissthet i Stjørdal prosti. Oppslutningen om dåp og konfirmasjon er stor. Det er mange flotte og særpregede kirkebygg i prostiet.

Prostiet har ca. 40 000 innbyggere. Stjørdal kommune er det naturlige sentrum. I vest grenser prostiet mot Trondheim, og strekker seg mot svenskegrensa i øst. I sør ligger Tydal sokn som grenser mot Røros. Avstandene er ikke store. Fra Stjørdal til Trondheim er det 35 km. Stjørdal er et trafikknutepunkt, med flyplass og jernbane. E6 på langs gjennom Norge og E14 til Sverige går gjennom dalføret. Det er befolkningsvekst i kommunene Stjørdal og Malvik. Prostiet har ellers preg av tradisjonelle jordbruksbygder. Det er et allsidig og rikt kulturliv i hele prostiet. Storslagen og variert natur med nærhet til fjell og fjord.


Prostipresten disponerer kontor i kontorfellesskapet i Kimen kulturhus, sammen med prost, prester og andre kirkelige ansatte i Stjørdal kommune.
Prostipresten gjør tjeneste ut fra behov i alle sokn. I Stjørdal prosti er det for tiden Selbu/Tydal som har størst behov for prostiprestens tjeneste. Omlag halvparten av tjenesten er for tiden lagt dit.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Arbeidsoppgaver
Prostipresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester. Vi ønsker en fleksibel og kontaktskapende prest som evner å jobbe både selvstendig og i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere
 
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i gruppe 1537 Prostiprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
Bispedømmets mål er å få en balansert alders-og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 

Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Publisert 2020-11-11
Søknadsfrist 2020-12-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger