Kantor

Tønsberg er en kommune med 56.000 innbyggere. Etter kommunesammenslåingen i 2020, mellom Re og Tønsberg, kan Tønsberg by på både maritime opplevelser, et aktivt bysentrum og et rikt naturliv. Det er ni sokn i Tønsberg og i kommunen er det 14 kirker og 5 kapell. Fellesrådet har 46 ansatte fordelt på 36 årsverk.

Tønsberg kirkelige fellesråd har ledig 100% stilling som kantor i Slagen sokn fra 1.februar 2021.

Kantor i Slagen sokn vil ha ansvar for å videreføre og utvikle menighetens kirkemusikalske arbeid i samsvar med tjenesteordning for kantor.

Vi søker en kreativ og ansvarsbevisst person, som kan forvalte det tradisjonelle, så vel som nye kirkemusikalske uttrykk. Vi tilstreber bredde og kvalitet, og menigheten ønsker en person som kan lede og utvikle sang- kor- og musikkarbeid for hele menigheten, både i gudstjenestelivet og i øvrige menighetsaktiviteter.

Det er ønske om vilje og evne til å samarbeide med lokale musikere.

Kantor/organist inngår i en fagstab som er lokalisert til menighetskontoret på Eik.  Staben består av en sogneprest, en kapellan, en kantor, en kirketjener, en menighetspedagog og en trosopplærer.

Slagen menighet består av tettstedet Eik, jordbruksområdet Slagendalen og boligområdet Brekke/Volden nordover mot Åsgårdstrand.
Slagen menighet har to kirker, Slagen kirke og Eik kirke, hver av dem med gudstjeneste ca. annenhver søndag.

Slagen kirke fra 1901 er lokalisert ved «Klokkeråsen» rett ved Oseberghaugen. Her ligger også kirkegården, og de fleste gravferder skjer herfra. Slagen kirke har et svært godt orgel, bygget i 1973 av Olsen og Jørgensen og har 32 stemmer. Orgelet gjennomgikk en omfattende restaurering i 2011 av Ryde & Berg. Eik kirke har et orgel på 8 stemmer bygget av Ryde & Berg. Eik kirke er en moderne kirke fra 1988 med kontorer og gode lokaler for variert aktivitet.

Kantor/organist inngår i det kirkemusikalske arbeidet i fellesrådet, og blir en del av kantornettverket «Klingende kirkelandskap».

 

Arbeidsoppgaver
 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Planlegge og gjennomføre konserter og andre arrangement i samarbeid med kollegaer og menighetsrådet
 • Medvirke i skole-kirke- og institusjonsarbeid
 • Gi støtte til menighetens øvrige virksomhet og inngå i tverrfaglige satsinger
 • Utføre oppgaver i hele fellesrådsområdet med kirkelige handlinger etter fastlagt vaktordning
 • Tilsyn med kirkenes instrumenter
Kvalifikasjonskrav
 • Kirkemusikalsk utdanning i henhold til tjenesteordning
 • Erfaring fra korarbeid og samarbeid med andre musikere 
Personlige egenskaper
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Være inspirerende, engasjert og kreativ

Annet

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Det kan bli lagt opp til prøvespill i forbindelse med intervju til stillingen
 • Søkere må kunne disponere egen bil i tjenesten
Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Et levende kirkemusikalsk- og menighetsmiljø

Aktuelle søkere vil bli kontaktet og innkalt til intervju.

Søknadsfrist er 7.desember 2020. Kun søknader som kommer inn via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsgiver Tønsberg Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgt. 52, 3126 Tønsberg
Publisert 2020-11-23
Søknadsfrist 2020-12-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tønsberg Kirkelige Fellesråd

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger