Diakon i Paulus og Sofienberg menighet

Paulus og Sofienberg menighet er en menighet i Grünerløkka bydel, midt i Oslo by. Grünerløkka har over 61 000 innbyggere. Grünerløkka er en sammensatt bydel, med stort mangfold og stor variasjon i levekår fra øst til vest i bydelen. Paulus og Sofienberg menighet ønsker å være en modig og skapende menighet, som har plass til alle! Paulus kirke har åpen kirke på dagtid flere ganger i uken, og aktiviteter og arrangement på ettermiddager og kvelder for ulike målgrupper i kirka vår, og menighetshuset i Helgesensgate. Vinteren 2020 hadde Paulus kirke nattåpen kirke, et diakonalt prosjekt for byens bostedsløse.

- fast 100% stilling

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som diakon tilknyttet Paulus og Sofienberg menighet med ønske om snarlig tiltredelse.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Vi søker en diakon som kan være med å utvikle og sette i verk det diakonale arbeidet i bydelen, i samarbeid med diakonale samarbeidspartnere, frivillige og andre i staben.

Menigheten starter i vår arbeidet med å utvikle en ny lokal diakoniplan. Som nytilsatt diakon har du mulighet til å delta i utformingen av denne, i samarbeid med stab og menighetsråd. Diakoniplanen vil være et viktig styringsdokument for menighetens diakonale satsninger fremover.

Vi søker deg som har god forståelse for og kjennskap til å drive diakoni i en bydel med stort mangfold og store forskjeller i levekår. Som diakon i Paulus blir du del av et arbeidslag med ambisjoner om å jobbe sammen for å være en modig og skapende menighet i Oslo by.

Arbeidsoppgaver

* faglig ansvar for å utvikle det diakonale arbeidet i menigheten
* oppmuntre, lede og stimulere til diakonalt engasjement
* frivillighetsarbeid og kontakt med andre frivillige aktører i nærmiljøet
* deltakelse på gudstjenester, i menighetens barne- og ungdomsarbeid og øvrig arbeid der diakonal innsats er viktig

Det er ønskelig at diakonen skal være med på å videreutvikle og forme stillingen.

Kvalifikasjoner

* utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
* erfaring fra diakonalt arbeid, i en bymenighet eller diakonal organisasjon
* personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* gode samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert
* evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
* evne til å etablere kontakt, både med enkeltpersoner og med ulike samarbeidspartnere
* evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Helgesens gate 64, 0558 Oslo
Publisert 2020-11-23
Søknadsfrist 2020-12-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger