Ungdomsdiakon i Nordstrand menighet

Kirken på Nordstrand/Ljan - "for alle - for deg". Med Jesus Kristus i sentrum, skal kirken på Nordstrand/Ljan være levende, nær og tilgjengelig. Som en del av den verdensvide kirke skal kirken på Nordstrand og Ljan arbeide for et inkluderende felleskap der den enkelte i alle aldre blir sett og møtt med respekt. Nordstrand og Ljan menighet ligger i søndre del av Oslo. I Nordstrand sokn bor det ca. 13000 mennesker. Ljan sokn omfatter ca. 4000 innbyggere. En høy andel innbyggere er medlem av Den norske kirke i begge menighetene. Den samlede staben på Nordstrand/Ljan består av to sokneprester, kapellan, kantor, ungdomskateket og daglig leder i fulle stillinger i tillegg trosopplæringsleder, menighetsdiakon, organist, menighetssekretær og kirketjenere i deltidsstillinger. Nordstrand/Ljan er samarbeidende menigheter, og de har særlig samarbeid rundt diakoni, ungdomsarbeid og menighetsblad. Noen av de ansatte tjenestergjør i begge menigheter mens andre kun har arbeid i en av menighetene. Prestene har gudstjenester i begge kirker. Begge menigheter driver barnehage.

- fast 100% stilling

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % stilling som ungdomsdiakon tilknyttet Nordstrand og Ljan menigheter, med snarlig tiltredelse. Den som ansettes vil være med å utvikle et allerede eksisterende ungdomsarbeid i Ljan og Nordstrand menighet samtidig som vedkommende skal skape nye nettverk og samarbeid mellom kirke og bydel.

Ungdomsdiakonen vil tre inn i et team som allerede jobber målrettet med ungdommer i lokalmenighetene, bestående av kateket, kapellan og trosopplæringsleder. I tillegg skal ungdomsdiakonen være en del av faglig felleskap med menighetsdiakonen.

En viktig del av arbeidet for ungdomsdiakonen vil være å kartlegge hvilke behov ungdom faktisk har, og på grunnlag av denne analysen legge en strategi for hvordan menighetens diakonale tilbud kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell for ungdom i lokalsamfunnet. Samhandling mellom kirke og bydel er et viktig stikkord for denne stillingen. Stillingen vil preges av nyskapende arbeid rettet mot ulike aktører i bydelene, skoler og frivillige aktører.

De to menighetsrådene har nedsatt en arbeidsgruppe, som vil bidra i kartleggingen i tillegg til at man har fått prosjektmidler øremerket til dette.

Arbeidsoppgaver

- Ivareta den daglige oppfølgingen av menighetens ungdomsarbeid i samarbeid med kateket, kapellan, trosopplæringsleder og menighetsdiakon. Bl.a. av Onsdags-klubb for ungdommer, konfirmantarbeid, oppfølging av konfirmantledere.
- Bidra til videreutvikling av ungdomstilbudet i menighetene.
- Utvikle et ungdoms-diakonalt arbeid som bindeledd mellom allerede eksisterende arbeid i menigheten og øvrige aktører i bydelen.
- Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Kvalifikasjoner

- Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
- Erfaring med diakonalt arbeid med ungdom er ønskelig.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

- Gode evner til å komme i kontakt med mennesker av ulike aldersgrupper
- Kreativ og initiativrik
- Selvstendig
- Gode samarbeidsevner
- God gjennomføringsevne

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

 
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted
Publisert 2020-11-23
Søknadsfrist 2020-12-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger