Kateket/ungdomsprest i Holmen menighet

Vi ønsker oss en kateket eller ungdomsprest som sammen med kapellanen har ansvar for ungdomsarbeidet i menigheten, med særlig vekt på planlegging og gjennomføring av konfirmantopplegget og ledertreningsprogrammet.  

Holmen kirke er en inspirerende menighet, med mange engasjerte mennesker, frivillige og ansatte. Menigheten har rundt 140 konfirmanter. Det utgjør anslagsvis 93 % av årskullet. Undervisningen følger et opplegg med helgesamlinger og kveldssamlinger i enkelte grupper eller med alle, alt med oppstart i januar, sommerleir og flere konfirmasjonsdager i begynnelsen av september.  

Menighetsrådet legger stor vekt på arbeidet med barn- og ungdom og vil gi unge mennesker mulighet til utvikling. Ledertreningen består av samlinger for fjorårskonfirmanter (MILK). Målet er å skape trygge, unge ledere som kan bidra i trosopplærings- og konfirmantarbeidet, samt andre aktiviteter i menigheten. Kateketen/ungdomspresten følger også opp andre frivillige i ungdomsarbeidet.  

Den som blir ansatt i stillingen vil få ansvar for planlegging og gjennomføringen av skolegudstjenester, i samarbeid med skolene, og skal også ha dialog med andre aktører innen ungdomsarbeid.  

Staben arbeider tett sammen og har en god kommunikasjon og dialog, erfarings- og informasjonsutveksling. Staben deltar og bidrar også i andre som har stor betydning for menighetens liv. Kateketen/ungdomspresten deltar på inspirerende møter med andre undervisningsansatte i Asker prosti og Oslo bispedømme. Staben i Holmen menighet består av 13 ansatte, 2,5 stillinger som menighetsprester og prestestillinger og 3 ansatte i menighetens egen barnehage.

Holmen menighet har som mål å være en kirke for alle. Her er det «høyt under taket». Vi har mange tilbud, som barn og ungdom opplever relevante. Holmen menighet er en svært aktiv menighet med stor gjennomføringsevne. Hvis du vil jobbe i en inspirerende menighet med engasjement og spennende arbeidsoppgaver, kan dette være jobben for deg!     

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, administrere og gjennomføre menighetens konfirmant- og ungdomsarbeid, samt ledertrening, i samarbeid med kapellan
 • Delta i møtevirksomhet og være kontaktperson i ungdomsarbeidet
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Informasjonsarbeid
 • Andre oppgaver ut fra menighetens aktuelle behov og etter avtale med daglig leder
 • Medarbeider på konfirmantleir sommeren 2021
 • Kvelds- og helgearbeid, og større aktivitet i perioder, må påregnes. 
Kvalifikasjoner
 • Vi søker etter en medarbeider med utdanning som kateket, teolog eller pedagog. Andre med pedagogisk og teologisk kompetanse kan også søke.
 • Må beherske muntlig og skriftlig norsk God kjennskap til bruk av sosiale medier
Personlige egenskaper
 • Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring.
 • Gode formidlingsevner, og evne til å kommunisere med ungdom
 • Utadvendt og ansvarsbevisst, med gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Liker å arbeide i tverrfaglige team, og inspirere og veilede andre
 • Strukturert og med gode administrative evner
 • Du finner deg godt til rette i en aktiv menighet 
Vi tilbyr
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Mulighet for selvstendige arbeidsrutiner
 • Lønn etter KAs regulativ Pensjons- og forsikringsordninger i KLP Bedriftshelsetjeneste

Annet

 • Den som blir ansatt må være medlem av Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesbruveien 55, 1396 Billingstad
Publisert 2020-11-24
Søknadsfrist 2020-12-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger