Pastor i inntil 100% stilling

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har ca 22.000 medlemmer i 84 menigheter. Halden Frikirke har ca. 360 medlemmer, hvorav ca. 140 medlemmer med stemmerett. Halden Frikirke er en av de eldste menighetene i kirkesamfunnet, og har gjennom mange år hatt et godt og bredt tilbud til alle generasjoner. Frikirken ligger sentralt i byen og eier og driver i tillegg Ytterbøl Senter for menighet og misjon ved Øymarksjøen nær Ørje. Grensebyen Halden har ca 31.500 innbyggere og er en by hvor folk trives, med korte avstander både til sjøen og marka. Byen har et allsidig næringsliv, med flere internasjonale bedrifter i god utvikling. I tillegg har Halden et bredt studietilbud, hvor Høyskolen i Østfold er sentral. Det er et godt samarbeid mellom menighetene i byen.

Halden Frikirke søker etter pastor i inntil 100 % stilling. Tiltredelse så snart som mulig etter nærmere avtale.

 

Pastoren utfører sin tjeneste i nært samarbeid med eldsterådet og i kontakt med de mange frivillige ledere i de ulike virkegrenene i menigheten.

 

Ansvarsområdene er å forkynne Guds Ord, forvalte sakramentene, øve sjelesorg, konfirmantarbeid og den daglige ledelsen av menigheten.

 

Ønskede egenskaper:

  • styrke i forkynnelse, formidling og sjelesorg
  • evne til å inspirere og delegere
  • evne til å se den enkelte
  • relasjonsbyggende evner innad og utad
  • liker å jobbe med familier, barn og ungdom

 

Pastoren er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds Ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirken. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

 

For mer informasjon, kontakt leder i eldsterådet, Kjell Arne Iversen, tlf. 908 43 614

 

Søknadsfrist: 20.1.2021

 

Søknad sendes snarest til Halden Frikirke v/eldsterådet, Laxegata 3, 1772 Halden, eller på e-post til kjell@halden.net.

Arbeidsgiver Halden Frikirke
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Laxegata, 1772 Halden
Publisert 2020-12-11
Søknadsfrist 2021-01-20
Stillingstype Inntil 100% fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Halden Frikirke
Laxegata
1772 Halden
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger