Sjefsprest Hær

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 autoriserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Sjefsprest Hær har sitt daglige arbeidssted i Hærstaben sitt bygg i Rusta leir, som ligger i Bardufoss i Målselv kommune. Nærmeste tettsted er Andselv som er et handelssentrum i Målselv kommune. Pendlerkvarter er i gåavstand til arbeidssted, og det går transport til og fra alle flyavganger ved Bardufoss flystasjon. I tillegg til å lede prestetjenesten i Hæren inngår Sjefspresten i Hærstabens ledelse og støtter ledelse og ansatte i HST innen eget fagfelt. Møtevirksomhet er tilrettelagt for pendlere og foregår stort sett i perioden fra mandag lunsj til fredag lunsj.

Det er tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave
Lede, koordinere og kvalitetssikre feltpresttjenesten i egen forsvarsgren. Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved avdelingen, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg. Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening. Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.

Sjefsprest Hær utfører også feltpresttjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.Kvalifikasjoner

Må krav:
· Cand. theol/tilsvarende
· Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
· Ordinasjon/tilsvarende
· Godkjent medisinsk seleksjon mtp Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområder
· Godkjent fysisk test
· Det er krav til gjennomføring og bestått VA/SKMT-kurs og fagkurs for teologer i løpet av første tjenesteår
· Erfaring som feltprest/tilsvarende 2 år
· Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE)
· Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
· Den som ansettes må kunne autoriseres i registrert kirkesamfunn
· Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
· Attester og vitnemål må legges ved søknaden

Ønskelige krav:
· Pastoralklinisk utdanning
· Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende
· Militære fellesoperasjoner

Personlige egenskaper

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· Høy arbeidskapasitet
· Initiativrik, kreativ og fleksibel
· Administrativt ryddig
· Egenledelse og teamkompetanse

Vi tilbyr

· Et spennende miljø og faglige utfordringer.
· Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
· utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
· Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
· Grad som oberstløytnant/kommandørkaptein
· Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 75-77, pt . kr 708.000 - kr 768.500 brutto pr år. I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse
 

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

 

Kontaktperson: Høidal, Knut Espen

Stillingstittel: Brigader

Telefon: 474 83 665

Arbeidsgiver Forsvaret
Kategori Ledelse innen misjon/teologi/bistand
Arbeidssted Rusta leir, 9325 Bardufoss
Publisert 2020-12-15
Søknadsfrist 2020-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Forsvaret
Postboks 800
2617 Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger