Sokneprest i Skien prosti med Porsgrunn sokn som tjenestested

Porsgrunn med ca. 36 000 innbyggere, har landets største industriområde, Herøya Industripark. Dette ligger i nabosoknet Eidanger, men betyr mye for byen og hele Grenland. Byen har et rikt kulturliv med teater, gallerier og kaféer. Byen har et nytt kulturhus. Det er ni kilometer til Skien sentrum og kort vei til Eidangerfjorden, Bamble og Larvik med vakre kystlandskaper. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har avdeling i byen. Det er flere barne- og ungdomsskoler, samt videregående skole i byen. Det er to kirker i soknet: Østre Porsgrunn kirke, innviet i 2019 med 500 sitteplasser, og Vestre Porsgrunn kirke fra 1758 med plass til ca. 200. Østre Porsgrunn kirke er et nytt og moderne kirkebygg. Nytt orgel under bygging står ferdig våren 2021. Vestre Porsgrunn kirke er en vakker tømmerkirke (med et godt orgel). Begge stedene er det menighetshus knyttet til kirkebygget. Prestekontoret er samlokalisert med øvrig ansatte i Porsgrunn og Eidanger sokn og kirkesjefens stab i Porsgrunn sentrum.

Menighetens profil
Soknet betjenes av sokneprest, to kapellaner (170%), soknediakon, en kantor (100%), en kirkemusiker (50%), tre menighetspedagoger (140%), menighetssekretær (80%), og to kirketjenere (150%). Klokkertjenesten dekkes av frivillige. Det holdes ukentlige stabsmøter, og det er gode samarbeidsforhold.
 
Dagens gudstjenesteforordning tilsier 57 gudstjenester på søn- og helligdager i Østre kirke og 31 i Vestre, i tillegg til 30 andre gudstjenester. Det er 22 prester i Skien prosti. Prostiet er delt i tre soner mht. kirkelige handlinger. Prosten organiserer tjenesteuker og fordeler kasualia. Det er jevnlig tjenestekonferanser.
 
Ved Vestre Porsgrunn kirke er et menighetshus som eies av en stiftelse. Dette brukes hovedsakelig til menighetens Åpen barnehage. Ved hovedkirken, Østre Porsgrunn kirke, er det tilknyttet menighetshus. KFUK/KFUM har eget hus og driver noe virksomhet. Norkirken har et forsamlingslokale med ansatt pastor og betydelig aktivitet. De fleste kirkesamfunn har store forsamlinger i byen. Det økumeniske samarbeidet er svært godt, med noen felles, årlige arrangementer.
 
Porsgrunn sokn utgjør, sammen med Eidanger sokn, Porsgrunn kommune. Forholdet til kommunen er svært godt. Kommunen er sitt ansvar bevisst og har bevilget midler til å holde kirker og kirkegårder i god stand.
 
Menighetens visjon
Nær troens kilder, for byens mennesker.
 
Gudstjenestelivet
Hovedkirken er en flott ny kirke som inspirerer både ansatte og frivillige til ny innsats. Fullsatte arrangement hele åpningshøsten for et år siden. Menigheten ønsker at arbeidet skal videreutvikles med å gjøre den nye kirken til byens storstue. Det satses særlig på̊ barnefamilier med faste familiegudstjenester («Søndag Sammen») annen hver søndag. Det er gjerne 60-80 deltakere på̊ en vanlig gudstjeneste, noen flere på familiegudstjenestene.
 
Satsingsområder og tiltak
Menigheten har trosopplæringsutvalg, musikk- og kulturutvalg, diakoniutvalg, mediautvalg (kirkebladet), «praktisk kirkegruppe» og turgruppe. Det drives et omfattende diakonalt arbeid med andakter på sykehjem, sorggrupper, besøkstjeneste, babytrall, «Etter skoletid» og tilbud til unge. Det avholdes Alfa-kurs, ulike trosopplæringstiltak og «Middag Sammen» – et måltidsfellesskap for barnefamilier.
 
Menighetsrådet har de siste årene arbeidet for å knytte bydelene med to kirker sammen til én menighet og ett fellesskap. Som sentrumsmenighet vil vi arbeide for å styrke gudstjenestelivet og kirkenes og menighetens betydning i byens kulturliv, spesielt rettet mot musikk.
 
Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested
 
Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.
 
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke
 • gudstjenester og tjenesteuker etter planlagt turnus i prostiet
 • lede staben
 • medlem av menighetsrådet
 • utarbeide soknets årlige gudstjenesteplan
 • inngå i andaktsturnus på sykehjemmene
 • inngå i beredskapsordningen 
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
 • gode lederegenskaper
Personlige egenskaper
 • vilje og evne til samarbeid
 • gode kommunikative evner
 • evne og interesse for menighetsbygging
 • gode lederegenskaper
 
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn
Publisert 2020-12-18
Søknadsfrist 2021-01-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger