Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Ungdomsleder

Jar menighet ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirkemenighet, tydelig til stede i nærmiljøet. En kirke for alle generasjoner. Menigheten har et godt ungdomsarbeid, der blant annet ledertrening står sentralt. Ungdomsklubben Jatsi samles ukentlig og ledes av ungdomsleder. Ungdomsleder sitter også i "Utvalg for trosopplæring, barn og ungdom", som har som oppgave å ivareta helheten i dette virksomhetsområdet. Vår nåværende ungdomsleder går over i en ny stilling, og vi søker derfor etter en person som er klar for å ta fatt på utfordringen med å drive og videreutvikle menighetens ungdomsarbeid. Det kan bli aktuelt å øke stillingen med 10-20% etter hvert.
Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for ungdomsarbeidet i menigheten, med spesielt fokus på aldersgruppen 15-20 år
 • Hovedansvar for Jatsi (klubb) på torsdager
 • Legge til rette for musikalske aktiviteter i Jatsi (Jar tensing). I løpet av  2021 er det ønskelig å starte opp tensing kor igjen på klubbkveldene
 • Deltagelse sammen med ungdommene på gudstjenester der ungdom er spesielt i fokus
 • Samarbeid med kateket og kapellan i deler av konfirmantarbeidet og lederkurs. I 2020 har menigheten 130 konfirmanter
 • Medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet
 • Delta på leirer og arrangementer, etter avtale.
 • Du forventes å samarbeide og delta aktivt i stabsfellesskapet
 • Sitte i utvalget for trosopplæring, barn og ungdom
 • Samarbeide med unge voksne i menigheten for å sammen finne ut hvordan man skal bygge veien videre de neste årene for ungdommene i nærmiljøet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra kristent ungdomsarbeid er en fordel, og kan kompensere for relevant utdanning
 • Du er trygg i egen kristen tro, og har ønske om å formidle tro til ungdommene
 • God evne til å organisere og gjennomføre aktiviteter
 • Det kan sees som en fordel med noe musikalsk kompetanse innen for eksempel band og kor, men vel så viktig er det å oppfordre og inspirere frivillige unge/unge voksne til denne rollen   
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Arbeide strukturert og målrettet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
Personlige egenskaper
 • God samarbeidsevne
 • Du trives i arbeid med ungdom og er en trygg relasjonsbygger
 • God evne til å arbeide både selvstendig og til å motivere deg selv og andre
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan gjøre en forskjell i unge menneskers liv
 • Å jobbe i en aktiv menighet
 • Faglig fellesskap med kolleger i egen stab og på tvers i Bærum
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og nært samarbeid med KFUK-KFUM Oslo og Akershus
 • Faglig støtte fra ungdomsdiakonene i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Jar menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Hovedvekten av arbeidstiden er på kveldstid eller helg. Gjennomsnittlig arbeidstid er 15 timer pr .uke. Plusstid avspaseres etter avtale.

 

Jar menighet grenser mot Oslo og har ca. 9 000 medlemmer. Menigheten ønsker å være tydelig til stede i lokalmiljøet og være en ressurs for befolkningen både i hverdagsliv og høytider. Jar har et flott kirkerom med svært god akustikk, store og praktiske aktivitetslokaler i tilstøtende menighetshus og et flott friluftsområde rundt kirken. Menigheten er opptatt av å skape trygge og gode møteplasser i nærmiljøet for alle aldersgrupper. Menighetens stab preges av kreativitet, humor, samhold og en evne til å samarbeide og løse oppgaver på tvers av fagfelt. Staben består av kirkeforvalter, sokneprest, kapellan, kateket, menighetspedagog, diakon, kantor, ungdomsarbeider, sekretær og kirketjenere.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Wedel Jarlsbergsvei 20, 1358 Jar
Publisert 2020-12-21
Søknadsfrist 2021-01-17
Stillingstype Deltid, Fast 20%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger