Sykehusprest

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste. Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

Vil du bli vår nye kollega i prestetjenesten?

Det er ledig stilling som sykehusprest i 100 % fast stilling ved Sykehuset Østfold, den ene av fem stillinger ved prestetjenesten.

Som prest i Sykehuset Østfold vil du få en variert hverdag der ingen dag er lik. Hovedfokus i denne stillingen vil være møter med mennesker som står i krevende livssituasjoner.

Prestene er en integrert del av sykehusets samlede tverrfaglige kompetanse, og samarbeider med avdelinger i somatikk, psykiatri og rusomsorg. Personen vi søker etter vil samarbeide med flere av disse avdelingene. Prestetjenesten er opptatt av å møte folk der de er, uansett tro og livssyn, og har et bredt tilbud til både pasienter, pårørende og ansatte. Som vår nye kollega vil du få være med på å videreutvikle tjenestetilbudet og bidra inn i det.

Sykehusprestene er under kirkelig tilsyn av Borg biskop.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter samtaler og sjelesorg, pasientgrupper, sorg- og krisearbeid, etisk refleksjon, ulike typer grupper for ansatte, veiledning, undervisning, gudstjenester og kirkelige handlinger.
 
I tillegg til arbeid på dagtid inngår det i stillingen en vakttjeneste etter fast turnus, med hjemmevakt på kveldstid og i helger.
Kvalifikasjoner
 • Profesjonsstudium i teologi eller tilsvarende 
 • Pastoralklinisk utdanning eller tilsvarende 
 • Det er ønskelig med erfaring fra prestetjeneste i sykehus  
 • Den som tilsettes må ha bosted i rimelig avstand til tjenestestedet og disponere bil for vakt og beredskap
Personlige egenskaper
 • Du er trygg og åpen, liker å jobbe med mennesker og får til godt samarbeid med andre 
 • Du tar ansvar, jobber selvstendig og tåler å stå i krevende situasjoner 
 • Du er fleksibel og reflektert       
 • Du evner å møte mennesker i sårbare perioder av livet og finner mening og motivasjon i å bistå dem
 • Du er fortrolig med grupper som arbeidsform
Vi tilbyr
 • Et variert, givende, utviklende og utfordrende arbeid blant pasienter, pårørende og ansatte
 • Et godt, stimulerende og kompetent arbeidsfellesskap med muligheter for videreutdanning
 • Veiledning på eget arbeid i gruppe annenhver uke
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Arbeidsgiver Sykehuset Østfold
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kalnesveien 300, 1714 Grålum
Publisert 2020-12-25
Søknadsfrist 2021-01-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sykehuset Østfold

1714 Grålum
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger