Fengselprest ved Bastøy og Horten fengsler

Vi har ledig spesialstilling som prest ved Bastøy og Horten fengsler. Fengselspresten blir en del av prestefellesskapet i Nord-Jarlsberg prosti.

Bastøy fengsel ligger på Bastøy i Oslofjorden og er en del av Horten kommune. Fengslet disponerer hele øya, selv om nordre del med badestranden Nordbukta har status som friområde. Fengslet fungerer som et eget lite lokalsamfunn (øysamfunn) med ca 80 bygninger, veier, strandsoner, kulturlandskap, fotballbane, dyrket mark og skog.
I tillegg til selve fengselsdriften med dens mange avdelinger, finnes det butikk, bibliotek, informasjonskontor, helsetjeneste, kirke, skole, NAV, kaianlegg, fergedrift og fyr. Det er mulig for mannlig domfelte å sone hele, eller deler av en lengre ubetinget fengselsstraff på Bastøy under forutsetning av at den domfelte, i bytte for betydelig frihet og unike muligheter for selvutvikling og livsstilsendring, selv tar ansvaret for eget liv og for de muligheter, ansvar og krav som et opphold på Bastøy både gir og forutsetter. 

Bastøy fengsel er verdens første humanøkologiske fengsel og har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Fengselet er det største åpne fengselet i Norge med 125 soningsplasser og 65 ansatte. Fengselet vil nå kriminalpolitiske mål gjennom endringsarbeid knyttet til økologiske og humanistiske verdier.

For mer informasjon se http://bastoyfengsel.no/

Horten fengsel, Nordre Vestfold fengsel, avdeling Horten tar imot særskilte innsatte som bla sliter med sterk angst eller andre utfordringer som har gjort de isolert fra andre innsatte i de store fengslene.
Horten har 16 soningsplasser og 18 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Fengselspresten

- har ansvar for den kirkelige betjeningen av Bastøy og Horten fengsler
- utfører noen gudstjenester/kirkelige handlinger i prostiet etter nærmere avtale med prosten i Nord-Jarlsberg

- er også tilrettelegger for at innsatte med annen religiøs bakgrunn får mulighet til å utøve sin tro.

- har samtaler med de innsatte. Dette er en viktig arbeidsoppgave som fyller mye av arbeidstida.

Kvalifikasjoner

Cand. theol. med praktikum 
Pastoralklinisk utdanning er ønskelig, men ingen betingelse

Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Evne til kontakt, samtale og inkluderende fellesskap i ulike tiltak og situasjoner
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
Evne og vilje til å arbeide i team
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode 1465 - spesialprest etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bastøy fengsel, 3187 Horten
Publisert 2021-01-11
Søknadsfrist 2021-01-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger