Sokneprest i Åsane sokn, Åsane prosti

Åsane menighet er en del av Åsane bydel nord i Bergen. Menigheten har ca. 17.000 medlemmer og er en av Den norske kirkes største menigheter. Åsane prosti har 11 sokn. Seks sokn i Bergen kommune og fem sokn i Osterøy kommune. Til sammen er det 17 prester i prostiet, inkludert prosten.

Det er for tiden ledig stilling som sokneprest i Åsane prosti med Åsane sokn som tjenestested. Vi søker etter en sokneprest som frimodig vil forkynne evangeliet om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus. Visjonen til Åsane menighet er «Mer himmel på jord». Menigheten ønsker derfor med raushet å forkynne Jesus Kristus; invitere til fellesskap; tjene vår neste. 

Menigheten har to kirker. Åsane kirke har inntil 600 sitteplasser og rommer tjenlige lokaler for et stort og mangfoldig menighetsarbeid. Åsane kirke ligger spesielt godt tilgjengelig midt i et bydelssentrum i stadig utvikling. Her har de ansatte sine kontorer. Åsane gamle kirke ligger en god kilometer unna, ved Åsane kirkegård. Denne fungerer primært som seremonikirke. Noen søndager er det gudstjenester i begge kirkene.

På Haukås, lenger nord i soknet, har det vokst fram et nytt menighetsbyggende arbeid under navnet Haukås nærkirke. Bergen kommune har nå satt av penger til bygging av kirke på Haukås, og denne ventes realisert innen få år. 

Ansatte og frivillige i Åsane menighet driver et omfattende arbeid: Kor for barn, unge og voksne, speidere, honnørklubb, klubber for ungdom med psykisk utviklingshemming, husfellesskap, sorggrupper og ledertrening for ungdom. Menigheten driver også Stjernen åpen barnehage. Summen av alle besøkende i seremonier og deltakende i menighetslivet på en vanlig uke er mellom 1000 - 1500 personer. Åsane menighet har ca. 600 registrerte frivillige medarbeidere. Menigheten har misjonsavtaler med Det Norske Misjonsselskap og Areopagos.

Statistikk for 2019 viser at det har vært gjennomført 110 gudstjenester (med gjennomsnittlig frammøte på 161 personer), 141 dåp, 23 vigsler, 146 gravferder og at det var 171 konfirmanter. Menigheten har en stor og robust økonomi. 

Staben i Åsane teller over 20 ansatte, noen i mindre stillinger. Den geistlige betjeningen består av sokneprest, kapellan, spesialprest og spesialprest/prest i Haukås nærkirke. Prosten i Åsane prosti har også sin kontorplass i Åsane kirke. 

I Åsane sokn ligger dessuten flere institusjoner: Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel, hvor det er tilknyttet to prestestillinger. Det er også to store institusjoner for eldre og en rekke bofellesskap i Åsane. Det er ni grunnskoler i menigheten, hvor tre har eget ungdomsskoletrinn, en videregående skole, folkehøgskole og NLA Høgskolen. 

Prosten leder prestetjenesten i prostiet og samler prestene til konvent med jevne mellomrom. 

Målformen i Åsane sokn er bokmål. Ellers varierer målformen i prostiet mellom bokmål og nynorsk. Søkere må beherske begge målformer. 

For mer informasjon om Åsane menighet, se: www.kirken.no/asane.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker ber om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søker må ha førerkort klasse B og bør disponere bil. Den som blir tilsatt, må vise fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) jf. trossamfunnsloven § 20 jf. politiregisterloven § 39.

Vi ber om at søknad med CV, vitnemål og referanser blir sendt elektronisk via WebCruiter.

 

Arbeidsoppgåver
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Koordinere og lede prestetjenesten og gudstjenestelivet i soknet
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Inngå i soknets lederteam sammen med administrasjonsleder og soknerådsleder
 • Deltakelse i konfirmantarbeid må påregnes
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke
Kvalifikasjonar
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum
Personlege eigenskapar
 • Ønske om å arbeide for kreative og inspirerende gudstjenester
 • Dyktig forkynner som behersker å formidle til ulike aldersgrupper
 • Evne til å tenke og jobbe strategisk
 • Gode organisatoriske- og lederegenskaper
 • God evne og vilje til samarbeid
 • Relasjonsbygger som involverer og motiverer frivillige i tjenesten
Vi tilbyr
 • Stillingskode 1555 sokneprest etter KA sitt tariffområde
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
 • Til lønnen tilkommer særskilt regulativmessige godtgjørelser
 • Arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Åsane senter 44, 5116 Ulset
Publisert 2021-01-12
Søknadsfrist 2021-01-24
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger