Spennende stilling som gatediakon for ungdom

Med mål om at så mange ungdommer som mulig skal oppleve kirken som relevant og tilgjengelig, har Oslo bispedømme siden desember 2007 engasjert egen gateprest for ungdom. I en strategisk satsning på området har Oslo bispedømme og Kirkens Bymisjon gått sammen om ytterligere én stilling, og vi søker nå etter en medarbeider til en fast 80 % stilling som gatediakon for ungdom. Kirkelig fellesråd i Oslo er arbeidsgiver for stillingen. Ønsket tiltredelse 1. februar 2021.

Om stillingen

I Kirkelig Fellesråd i Oslo er det ledig 100 % stilling som gatediakon for ungdom. Gatediakonen utgjør sammen med gatepresten et team, som sammen skal styrke og utvikle, det forebyggende arbeidet kirken gjør for ungdommer i Oslo sentrum. Arbeidet realiseres gjennom å være synlig og tilgjengelig i bybildet og på ulike arenaer og arrangementer for ungdom. Gatediakonen og gatepresten vil ha kontor i Oslo domkirke.

Målsettingen for arbeidet er å ivareta verdighet og tilhørighet hos ungdom som opplever utenforskap. Arbeidet er unikt, og et viktig område der kirken møter ungdommer generelt og sårbar ungdom spesielt. Gateprest for ungdom vil ha det faglige ansvaret for prosjektet og lede teamet.

Arbeidsoppgaver

- Utvikle team for ungdom i samarbeid med gatepresten
- Etablere og utvikle tilbud for sårbar ungdom og det diakonalfaglige arbeidet spesielt
- Øke synligheten og tilgjengeligheten for tjenesten i bybildet
- Bygge nettverk med skoler, hjelpeapparatet, bydel og frivillige organisasjoner
- Utvikle og styrke tilbudet med Kafé Q og ha et spesielt ansvar for frivilligheten i kafeen
- Det må påregnes en del kvelds- og noe helgearbeid.

Kvalifikasjoner

- Utdanning som diakon i samsvar med "Tjenesteordning for diakoner" i Den norske kirke
- Erfaring fra å være samtalepartner med ungdom, gjerne sårbar ungdom i utsatte posisjoner
- Kunnskap og erfaring fra flerkulturelt arbeid og dialogarbeid er en ønskelig
- Erfaring med bruk av digitale medier
- Gode kommunikasjonsevner på det på engelsk og norsk
- Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

- Engasjert i ungdom og god på relasjonsbygging
- Trygg på seg selv og egne reaksjoner i møte med sårbar ungdom
- Tålmodig, utadvendt og imøtekommende
- Selvstendig, men samtidig en god lagspiller
- Fleksibel og ha evne til å se muligheter
- Evne til å inspirere, skape arbeidsglede og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
- Evne til å etablere kontakt, både med enkeltmennesker og med ulike samarbeidspartnere

 

Særskilte krav

- Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
- Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29

Lønnsvilkår

- Lønn etter avtale for kirkelig sektor
- Gode pensjons- og forsikringsordninger, medlemskap i KLP

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

 
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo domkirke
Publisert 2021-01-13
Søknadsfrist 2021-01-31
Stillingstype 80% fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger