Lønnsmedarbeider

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Lønnsteamet er en del av Kirkerådets Felles økonomienhet og har for tiden 7 ansatte plassert på flere bispedømmekontor. Teamet utfører lønnstjenester for alle bispedømmer. Den ledige stillingen er plassert ved Agder og Telemark bispedømmekontor i Kristiansand. Samme sted vil det også være ledig et vikariat som lønnsmedarbeider i tidsrommet 14.04 til 07.12 2021. Oppgi i søknaden om du også vil søke på dette vikariatet.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av reiseregninger herunder rådgivning og veiledning.
 • Bistå bispedømmene i beregning av tilleggslønn, ansiennitetsberegning, mm
 • Fastlønn 
 • Vikarlønn  
 • Honorarer  
 • Diverse variabel lønn
 • LPR-rapportering til KA   
 • Bistå med utvikling av rutiner og arbeidsmetoder i Lønnsteamet
Kvalifikasjoner
 • Det kreves formell kompetanse og erfaring innenfor lønnsarbeid 
 • Lang praktisk erfaring med lønnsarbeid kan erstatte formell kompetanse
 • God kjennskap til kirkelig organisering
 • God kjennskap til lover, regler og avtaleverk for lønnsområdet
Personlige egenskaper
 • Stillingen krever nøyaktighet og god forståelse for lønnsarbeidet
 • Gode samarbeidsevner, både innad i teamet og i samhandling med enhetene og HR sentralt
 • Evne å være imøtekommende og løsningsorientert ved support
 • God arbeidskapasitet og vilje til å yte i perioder med stort arbeidspress
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1408 førstekonsulent/1434 rådgiver.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd
 • Fleksitid og godt arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gyldenløves gate 11, 4611 Kristiansand
Publisert 2021-01-18
Søknadsfrist 2021-02-07
Stillingstype Fast, 100% + vikariat
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger