HR-rådgiver

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har ca 95 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Kirkerådets HR-seksjon er en enhet i Avdeling for forvaltning og har for tiden 4 ansatte innenfor HR-feltet. HR-seksjonen har det overordnede faglige ansvaret for HR for hele rettsubjektet Den norske kirke. Seksjonen har ledig et årsvikariat som HR-rådgiver med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til utvikling og god praksis innen fagområdene arbeidsrett, personalpolitikk, HMS, rekruttering, kompetanseutvikling, medarbeiderutvikling og lederutvikling 
 • Gi lederstøtte og rådgivning til ledere 
 • Gi prosess-støtte i utviklings- og endringsarbeid 
 • Bidra til implementering av strategisk kompetansestyring 
 • Bistå i utforming og oppfølging av rutiner og retningslinjer innen HR-området 
 • Bidra i å utvikle, standardisere og effektivisere HR-prosesser 
 • Støtte linjeledere med pre- og onboarding av medarbeidere, herunder opplæringsplaner og oppfølging av nyansatte
 • Utarbeide HR-analyser og -statistikk  
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på høyskole eller universitetsnivå
 • Bred HR-faglig arbeidserfaring
 • God kjennskap til Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Opptatt av samarbeid og å lykkes sammen med andre
 • Strategisk og målrettet
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Arbeidsglede, utholdenhet og analytisk tilnærming til endringsprosessene kirken står overfor
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2021-01-18
Søknadsfrist 2021-02-07
Stillingstype Vikariat, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger