Generalsekretær

Strømmestiftelsen er en internasjonal bistandsorganisasjon med virksomhet i Øst- og Vest-Afrika og Asia. Vår visjon er en verden uten fattigdom og vårt arbeid er bygget på et kristent verdigrunnlag. Sammen med lokale partnerorganisasjoner driver vi langsiktig utviklingsarbeid med anerkjente konsepter innen utdanning, jobbskaping og rettighetsarbeid. Dette gir flere hundre tusen mennesker muligheten til å klatre ut av fattigdom, hvert år. Strømmestiftelsen er en desentralisert organisasjon, og vi legger stor vekt på lokal forankring gjennom våre region- og landkontor. Du vil møte 157 engasjerte kollegaer, hvor 32 arbeider på hovedkontoret i Kristiansand og 125 er lokalt ansatte på våre ni kontor i land i det globale Sør.

En spennende og utfordrende stilling som generalsekretær er ledig. Som generalsekretær vil du ha overordnet ansvar for å lede og utvikle Strømmestiftelsen nasjonalt og internasjonalt, og du vil være organisasjonens ansikt utad.

Strømmestiftelsen er en organisasjon i stadig utvikling, slik at vi alltid skal være best mulig i stand til å nå målet om å hjelpe de fattigste av de fattige. Vi ser etter en generalsekretær som kan vise til gode resultater og godt omdømme fra ledende stillinger. Det er viktig at du kan identifisere deg med organisasjonens verdier.

Hovedoppgaver:

 • Faglig ansvarlig for virksomheten og å utvikle den videre som anerkjent bistandsorganisasjon
 • Ansvarlig for sunn økonomisk drift av stiftelsen
 • Sikre faglig utvikling av medarbeiderne
 • Overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon
 • Sikre gode relasjoner med politiske og bevilgende myndigheter
 • Rekruttere nye donorer og samarbeidspartnere, samt utvikle forholdet til de eksisterende
 • Utvikle et godt lederteam med riktig kompetanse

Strømmestiftelsen legger vekt på at generalsekretæren er:

 • resultatorientert, strategisk og strukturert
 • kapabel til å lede komplekse organisasjonsstrukturer
 • analytisk, effektiv og med evne til å forstå virksomheten helhetlig
 • samarbeidsorientert med evne til å vise tverrkulturell smidighet
 • tillitsskapende og viser god dømmekraft
 • relasjonsbygger, tar initiativ og «ligger foran»

Generalsekretæren må ha høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Ledererfaring og internasjonal erfaring er viktig. Bistandskompetanse en fordel. Du må beherske flytende norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du snakker fransk. Generalsekretæren ansettes i åremål på fire år med mulighet til forlengelse.

Strømmestiftelsen tilbyr attraktive og varierte lederoppgaver i et engasjerende og internasjonalt arbeidsmiljø. Organisasjonen har et godt omdømme og et formål som vitner om et meningsfullt samfunnsoppdrag. Lønn etter Strømmestiftelsens regulativ. Arbeidssted er Kristiansand, en del reisevirksomhet må påregnes.

Vil du høre mer om denne spennende stillingen? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere Anne Hilde Hals, mobil 982 13 005 eller Dag Nordbø, mobil 982 13 006. Styreleder Arvid Grundekjøn kan også kontaktes, mobil 926 17 852.

Arbeidsgiver Strømmestiftelsen
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tangen 8 4611 KRISTIANSAND S
Publisert 2021-01-19
Søknadsfrist 2021-02-11
Stillingstype Fast, 100% - Åremål
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Strømmestiftelsen

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger