Dekan – fakultet for sosialfag

Utdanning og forskning til beste for velferdssamfunnet

VID søker en strategisk og beslutningssterk dekan til å lede og utvikle fakultet for sosialfag. Dekanen er fakultetets øverste faglige og administrative leder, og skal utvikle satsninger innenfor utdanning, forskning og internasjonalisering i tråd med VIDs strategier.

Riktig kandidat er en tydelig leder med lyst hode og varmt hjerte som skaper tillit, har høy gjennomføringskraft og som med gode kommunikative egenskaper leder vei for samarbeid og for høgskolens vekstambisjoner.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Enhetlig og helhetlig ansvar for å lede og utvikle fakultetets virksomhet
 • Resultatansvar for fakultetets samlende virksomhet innenfor rammer gitt av høgskolestyret og høgskolens ledelse
 • Påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i utdanning og forskning
 • Delta i rektors ledergruppe med felles strategisk lederansvar for høgskolens samlede utvikling og resultat
 • Linjeansvar for studieledere og stab i fakultetet
 • Ansvar for fakultetets økonomistyring, personalledelse og forvaltnings- og driftsoppgaver ved studiestedet
 • Ivareta forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur med stor tillit til medarbeiderne
 • Bidra til å realisere høgskolens verdier, visjon og strategi
 • Bidra til å representere og posisjonere fakultetet og fremme intern og eksternt samarbeid

Det tas forbehold om fremtidige endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Aktuelle kandidater har gjerne bred kontaktflate i fag- og forskningsmiljøer med relevans for fakultetet, og kan utvikle nye utdanningstilbud og forskningssatsninger.

Rollen krever kompetanse på minimum førstestillingsnivå, fortrinnsvis doktorgrad med relevans for ett av fakultetets fagområder. Du har ledererfaring fra kunnskaps- og kompetanseintensiv virksomhet, gjerne innenfor høyere utdanning og forskning.

VID tilbyr:

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1474 Dekan, kr 887 000 – kr 938 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.

Dekan rapporterer til rektor, og leder en stedlig ledergruppe i Oslo med studieledere for de enkelte programmene innenfor fakultetet, samt FOU-leder.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Dekan er en åremålsstilling med midlertidig tilsetting i fire år (universitets- og høgskoleloven UHL § 6-4). Fornyelse av åremålsavtale kan avtales før utløpet av åremålsperioden. Gitt relevant fagbakgrunn er det mulighet for fast, vitenskapelig stilling i etterkant av funksjon som leder.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Mona Wille på tlf. 402 15 106, Heidi Wiggen på tlf. 916 56 103 eller Tonje Støver Knutsen på tlf. 477 10 611. Send søknad, CV, vitnemål og attester snarest og senest innen 01.03.2021.
Ønsket tiltredelse er 01.09.2021, eller etter avtale. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

 

Om virksomheten

VID vitenskapelige høgskole er en privat og akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. VIDs motto er: Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. Høgskolen driver utdanning og forskning innen helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teknologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. VID har 5300 studenter og 500 ansatte, med studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, internasjonal og diakonal.

 

Fakultet for sosialfag tilbyr bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid, og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis. I tillegg tilbyr fakultetet videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, samarbeidende praksis i terapi, konfliktarbeid og mekling, barnevernfaglig veiledning og veiledning for studentveiledere. Fakultetet planlegger å utvikle nye studieprogram innenfor barnevern på både bachelor- og masternivå. Fakultetet har ca. 1000 studenter og 65 medarbeidere fordelt på 51 årsverk. Les mer på www.vid.no

 

Arbeidsgiver VID vitenskapelige høgskole
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Diakonveien 12-18, 0370 Oslo
Publisert 2021-02-03
Søknadsfrist 2021-03-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
VID vitenskapelige høgskole
Diakonveien 12-18
370 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger