Sokneprest i Namdal prosti med Grong sokn som tjenestested - med rekrutteringstillegg

Grong er regionsenter i Indre Namdal, og har videregående skole og folkehøyskole, og et godt tilbud innen kultur og idrett. Nytt kulturhus, med bibliotek, kino og konsertsal, sto ferdig i 2017. Grong kommune har i underkant av 2 400 innbyggere. Avstanden til nærmeste by, Namsos, er 45 kilometer. Det er i kommunen svært gode muligheter for friluftsliv. Laksefiske og utmarksturisme utgjør en viktig næringsvei i kommunen, og ved kommunens administrasjonssenter, flyter elvene Namsen og Sanddøla sammen på vei mot sitt utløp i Namsos. Grong er et viktig trafikknutepunkt i Namdalen. Nordlandsbanen og E 6 går gjennom bygda, og det er bussforbindelse både til Brønnøysund, Rørvik og Namsos.

Soknet har i alt tre kirker: Grong kirke fra 1877, Harran kirke fra 1874 og Gløshaug kirke fra 1689. Gløshaug kirke er utgangspunkt for pilegrimsleden nordfra mot Nidaros, og brukes til enkelte gudstjenester og vielser. Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge/menighetssekretær/klokker, kantor og kirketjener. Kirkekontoret er i Grong kommunehus. Soknet har i gjennomsnitt (siste 5 år) hatt 57 gudstjenester, 23 gravferder, 2 vielser og 20 konfirmanter.

Soknepresten vil ha Namdal prosti som sitt tjenesteområde. Namdal prosti er et vidstrakt prosti, der prestene gis rom til personlige initiativ utfra sine interesser og egenskaper. Det er foruten prosten 13 faste prestestillinger i prostiet. Prestene samles til møte med prosten omlag en gang i måneden.

Nidaros bispedømme søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig og Dyktig - både som organisasjon og som medarbeidere.

 
Arbeidsoppgaver

Presten må påregne alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for menighetsprester.

Presten har sete i Grong menighetsråd.

Kvalifikasjoner

I følge § 2 i "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest" og § 3 "Tjenesteordning for menighetsprester"

Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til kirkelovens § 29

Personlige egenskaper

Folkekirken står sterkt blant kommunens innbyggere, og det søkes etter en prest som

-          er glad i gudstjenester og kirkelige handlinger.
-          kan møte mennesker på en god og trygg måte, både i glede og sorg.
-          klarer å jobbe selvstendig, og som samarbeider godt med stab og frivillige medarbeidere.
-          trives med å arbeide med konfirmanter.
-          har tid og omsorg for enkeltmennesker.

Vi tilbyr

 -       Den gis et rekrutteringstillegg til den som blir ansatt pålydende kr 90.000 med to års bindingstid. 

-        For søkere uten førerkort, kan det søkes om økonomisk tilskudd til opplæring til førerkort klasse B.

-          Lønnsgruppe 1555 sokneprest  
-          Offentlig pensjonsordning 
-          Hvis ønskelig kan bolig stilles til disposisjon
-          Arbeidsveiledning o.a. personaltiltak

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Grong kommunehus, 7870 Grong
Publisert 2021-02-09
Søknadsfrist 2021-03-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger