Sokneprest i Stjørdal prosti med Meråker sokn som tjenestested

Det er ledig stilling som sokneprest med Stjørdal prosti som tjenestedistrikt og med Meråker sokn som tjenestested. Meråker er ensokns kommune og har ca. 2500 innbyggere hvor 80 prosent er kirkemedlemmer. Det er innslag av sørsamisk befolkning.

Meråker er kjent for vakker natur med store innsjøer, elver, fjellvidder og mange fjelltopper over 1000 moh. Bygda ligger imidlertid i lavlandet kun hundre meter over havet. Gjennom Meråker videregående skole og Varden idrettslag satser bygda stort på skisport, og løypenettet er førsteklasses. Alpinanlegget i Fagerlia holder også høy klasse. Næringslivet består av industri, jordbruk, turistnæring og offentlig virksomhet. Mange har hytte i Meråker.

Avstander: Stjørdal sentrum/Trondheim lufthavn ca. 50 km, Trondheim 80 km, Storlien 22 km. E14 går gjennom bygda, likeså Meråkerbanen.
Soknepresten sitter i Meråker menighetsråd. Meråker sokn har tre kirkebygg: Meråker kirke (1874), Kopperå kapell (1936) og Stordalen kapell (1863). Kirkebygg og kirkegårder er i god stand. Soknestua som de siste årene har blitt betydelig modernisert, blir brukt som menighetshus.
Meråker kirkekontor byr på rommelige og gode lokaler. Her har presten kontorfellesskap med kirkeverge, kontormedarbeider, trosopplæringsmedarbeider og organist.
I soknet er det også stillinger for klokker, kirketjener, kirkegårdsarbeider og renholder.

Meråker er en typisk folkekirkemenighet. Det er lagt ned et bevisst arbeid på å gjøre gudstjenestene tilgjengelige for brede grupper. Foruten kirkene holdes det gudstjeneste flere andre steder, på påskefjellet, i museer, på samfunnshus mv. Ellers betjenes Meråker helsetun og Meråker kurbad regelmessig av soknepresten. Soknepresten er også medlem av det kommunale kriseteamet. Menigheten driver en populær mandagsklubb for barn fra 4 år, og trosopplæringsplanen er vel innarbeidet med tiltak for nesten alle faser. Staben legger vinn på å arbeide tverrfaglig, og soknepresten deltar på de fleste trosopplæringstiltak. Soknepresten har hovedansvar for konfirmantarbeidet, men sammen med assisterende konfirmantlærere og foreldre er det alltid tre ledere på konfirmantsamlingene. Konfirmasjonsprosenten er høy, og de fleste døper også barna sine.

Soknet har et godt forhold til skole og barnehager; to skolegudstjenester før jul, adventssamling i kirken for barnehagene samt jule- og påskevandring.

Soknet samarbeider med Åre församling og Svenska kyrkan gjennom 2-3 fellesgudstjenester pr år på begge sider av grensen. Soknet gir ut menighetsblad hvor presten bruker å være bidragsyter.

Statistikk for Meråker sokn (2020): 16 dåp, 30 gravferder og 22 konfirmanter.

Stjørdal prosti har ni sokn. Prostesetet er i Stjørdal kommune. I prostiet er det i tillegg til prosten åtte sokneprester, en kapellan og en prostiprest. Prestene møtes til prostisamling en gang pr. måned for orienteringer, drøftinger av felles anliggender og faglig utviklingsarbeid.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.  

 Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.  

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester i tillegg til beredskap.

Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner, avtaler vedrørende fordeling av tjenester og samarbeid med andre prester i prostiet

Arbeidsoppgaver i tråd med menighetens satsningsområder

Kvalifikasjoner

Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest" jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

Dersom det ikke melder seg søkere som fyller kvalifikasjonskravene, kan andre med relevant utdanning og erfaring bli
vurdert for midlertidig tilsetting som prestevikar i stillingskode 0950.

Målformen i soknet er bokmål, og søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som

- er kontaktskapende og nettverksbyggende evner
- har evne til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement
- har evne til å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere
- ønsker å synliggjøre kirken og å gjøre den relevant i lokalsamfunnet
- har engasjement for barn og unge           

  
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i lønnsgruppe 1555 Sokneprest.  
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Kjøregodtgjørelse 
Deltakelse i bispedømmets godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning, kollegastøtteordning samt etterutdanningsmuligheter.
Det er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Nåværende sokneprest bor i egen bolig i Hegra, Stjørdal kommune.

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gimelveien 5, 7350 Meråker
Publisert 2021-02-09
Søknadsfrist 2021-03-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger