Kapellan i Strinda prosti med Ranheim og Charlottenlund (ett sokn) som tjenestested

Vil du bli kapellan i et av Trondheims mest attraktive vekstområder? Ranheim og Charlottenlund har Trondheimsfjorden som nærmeste nabo og Midtbyen bare noen busstopp unna.

Få områder har opplevd en lignende fornying de siste årene, og mange bor i denne bydelen rett øst for Trondheim sentrum. På Ranheim er det bygd nye skoler, flotte idrettsanlegg og spennende næring, og her spilles det toppfotball i helgene. Charlottenlund har byens største videregående skole, her er det kornåkere og store markaområder rett utenfor vinduet. Bydelen har flere aktive idrettslag, et godt korpsmiljø og flere kor, herunder et gospelkor med nær tilhørighet til menigheten.
Mye ligger til rette for å være en levende kirke i et blomstrende miljø. Ranheim har en flott vernet kirke rett ved fjæra som ble rehabilitert i 2013-2014, og på Charlottenlund planlegges et nytt og innovativt kirkebygg. 15 500 er allerede medlemmer i menighetene, folkekirken står sterkt og vi har høye dåpstall og mange konfirmanter.  En av ambisjonene våre er ytterligere å styrke et allerede velfungerende barne- og ungdomsarbeid, og her blir det viktig å stimulere til frivillig innsats og medvirkning. Ranheim og Charlottenlund menighet er en grønn menighet, og i strategiplanen vår tar vi sikte på å bli et kompetansesenter i byen for grønne løsninger.
Vi søker lagspilleren og trosformidleren som kan være med på å utvikle menighetens satsningsområder videre. Vi ønsker en kapellan som er åpen og kontaktskapende, med et sterkt engasjement for hva kirken kan tilby til menneskene her. Du blir en av tre prester og får samarbeide tett med daglig leder for menigheten, kantor, diakon og barne-/ ungdomsdiakon, undervisningsleder, menighetspedagog og kirketjener.
 
Strinda og Heimdal - Byåsen prosti består av 13 sokn.  Prostiet har vært i et 3-årig forsøk med felles ledelse av Strinda prosti og Heimdal og Byåsen prosti, og det vil bli fattet vedtak i løpet av kort tid om denne prostiorganiseringen skal videreføres.
Det er et godt samarbeid mellom menighetene i prostiet innen trosopplæring og diakoni. I prostiet er det 26 menighetsprestestillinger i tillegg til prost. I de soknene der det er flere prester fordeler de tjenestene innbyrdes i soknet, men kan også ha noen tjenester i de andre soknene i prostiet.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Søknad ønskes elektronisk via www.kirkejobb.

 

Arbeidsoppgaver
- Kapellanen må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
- Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
- Beredskapen er p.t. organisert som en felles tjeneste som dekker alle prostier i Trondheim, etter en nærmere fastsatt turnus. 
Kvalifikasjoner
- Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
- Målformen i soknet er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
- Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Personlige egenskaper
Vi søker en prest som:
- evner å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel, engasjement
- bidrar til å løse menighetens utfordringer og satsningsområder
- er kontaktskapende og evner å motivere frivillige til innsats
- evner å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere
- er endringsvillig, løsningsorientert og nyskapende
Vi tilbyr

- Lønnsgruppe 0922 Kapellan. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet. 

- Medlemskap i Statens pensjonskasse.

- Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ingrid Kiærs veg 1, 7053 Ranheim
Publisert 2021-02-09
Søknadsfrist 2021-03-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger