Sokneprest i Stiklestad prosti med Alstadhaug sokn som tjenestested

Stiklestad prosti
Stiklestad prosti består av kommunene Steinkjer, Inderøy, Frosta, Levanger, Verdal og Snåsa og har ca. 65.000 innbyggere. Folkekirka står sterkt og medlemstallet ligger rundt 85 %. Prostiet har 26 sokn og 4 fellesråd som betjenes av 18 sokneprester og prost. Prostesetet ligger for tiden i Steinkjer kommune. Prostilaget er aktivt, med fellesskap og faglig utviklingsarbeid.

Området har en storslagen og variert natur med nærhet til fjell, fjord og hav. Her finner du bygder og kirker med spennende særpreg og sterke røtter i nasjonal og lokal historie. Olsoktradisjonen står sterkt spesielt knyttet til Stiklestad. Det er to kloster i prostiet– på Munkeby og Tautra. Landbruk og kultur er viktige faktorer i samfunnet.

Folkekirken står sterkt i hele prostiet, men i sør er det også et tydelig innslag av vekkelseskristendom.

Alstadhaug sokn
Alstadhaug sokn er ei jordbruks og industribygd med 3900 medlemmer. Her ligger Alstadhaug kirke, kalt Bygdenes katedral, som ble vigslet i februar 1169 av erkebiskop Eystein. Steinalteret inneholder en relikvie av St.Peters finger og kirka er derfor pilegrimskirke. Kirkegården er hovedgravplass i Levanger kommune. Kirka har leieavtale med bedehuset i Skogn sentrum og samarbeidsavtale med Normisjonen. Her drives en god del barne- og ungdomsarbeid. Alstadhaug menighet driver tre menighetsbarnehager. Det er 3 barnehager til i soknet og barne- og ungdomsskole. Skogn sentrum har to butikker, to serveringssteder og togstasjon.


Når det gjelder skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester og forholdene i kommunene for øvrig, vises til levanger.kommune.no. For mer informasjon om kirkene, se sikirken.no og informasjon om trosopplæringsarbeidet, se intro.no.   Se også bispedømmets hjemmeside: kirken.no/nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:

a) endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning,
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og bosted.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.


Søknaden sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

 

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
Søkere må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i
Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredstillende politiattest.
Målformen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som

- kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen, de oppgaver og utfordringer som er beskrevet foran,
- har evne til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement.
- har evne til å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere

Vi tilbyr
Stillingen er plassert i kode 1555 Pensjonsinnskudd. Skyssgodtgjøring.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Levanger rådhus, Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger
Publisert 2021-02-09
Søknadsfrist 2021-03-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger