Kateket

Tangen og Fjell menigheter er sentrumsnære menigheter med hhv. ca. 5000 og 2000 medlemmer.  Stillingen vil bli fordelt med 60 % stilling i Tangen menighet og 40 % stilling i Fjell menighet.  Kontorplassering er i lokalmenighetene og stabene består av prester, kantorer, diakoner, kirketjenere og ungdomsarbeider (Tangen).  Begge menighetene har samme menighetsforvalter. 

Undervisnings- og trosopplæringsarbeidet skjer i samarbeid med øvrig stab og i Tangen menighet særlig i samarbeid med kapellan.  I Fjell vil kateketen ha et nært samarbeid med Forandringshuset og Kirkelig Dialogsenter som begge har tilhold i kirken. I tillegg har undervisnings- og trosopplæringsansatte i Drammen et felles forum med jevnlige samarbeidsmøter.

 

Hovedarbeidsområder
 • Lede menighetenes undervisningstjeneste og trosopplæringsarbeid
 • Konfirmantarbeid og ledertrening for unge
 • Rekruttere og følge opp ledere og andre frivillige i barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Leirarbeid og noe kvelds- og helgearbeid
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • Søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk vil også kunne bli vurdert
 • Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom også i et flerreligiøst lokalsamfunn
Personlige egenskaper
 • Engasjement for arbeid med undervisning og trosopplæring blant barn og unge.
 • Gode pedagogiske og administrative evner
 • Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning
 • Variert og utfordrende jobb

 

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og beherske norsk skriftlig og muntlig. 
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 
Nærmere opplysninger: menighetsforvalter Jorunn Lyng Haugseth mob: 48 20 10 87 
Stillingen er ledig omgående.
Søknadsfrist: 15.03.2021

Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkebakken 1, 3040 Drammen
Publisert 2021-02-16
Søknadsfrist 2021-03-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Drammen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger