Kantor / Organist i 100% stilling

Det er ledig 100% stilling som kantor/organist i Haug og Ullerål menighet, og tjeneste ved Ringerike krematorium. Tiltredelse 1. juni 2021.

Vi søker etter en person som er interessert i å ivareta, styrke og utvikle det musikalske liv i kirke og menighet.  Det er ønskelig med interesse og kompetanse innen oppstart og drift av kor samspill/band og arbeid med barn og ungdom.  Arbeidsbeskrivelsen vil delvis bli utformet i samarbeid med dem som ansettes. Den som ansettes vil være en av fem kirkemusikere tilsatt i Ringerike.

 

Ringerike kirkelige fellesråd består av 10 sogn, 10 kirker, 2 kapell og 11 kirkegårder, og har 30 medarbeidere. 

Haug menighet og Ullerål menighet er to sentrumsnære menigheter med i alt 6.600 medlemmer. Staben består av 2 prester, organist, diakon, 2 kirketjenere, menighets-pedagog i tillegg til administrasjonssekretær.

Haug kirke er en fredet middelalderkirke fra 1200, som ligger 5 km fra Hønefoss sentrum. Orgelet er bygget av J. H. Jørgensen i 1964, 8 stemmer og 2 manualer, men et nytt orgel er på vei. Haug menighet har ca. 3 300 medlemmer.

Ullerål kirke er en moderne arbeidskirke fra 1984/2004, og ligger 2 km fra Hønefoss sentrum. Orgelet er et Johannus Monarke orgel, med 48 stemmer, MIDI lydmanual med 16 instrumenter integrert. Det er en barnehage i bygget, som blir drevet av Ringerike kommune. Ullerål menighet har også ca. 3300 medlemmer.

Avstanden mellom kirkene er ca. 6 km.  Hovedarbeidssted er Ullerål kirke.

 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, og kirkelige handlinger i samarbeid med prest/stab, blant annet trosopplæringen.
 • Inspirere til et variert og bedt musikalsk utrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv.
 • Ansvar for-/oppgaver knyttet til kor- og musikkarbeid i menigheten, gjerne også tilrettelagt for barn og unge.
 • Være med å videreutvikle sang og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet og utvide kirkens kontaktflate.
 • Tjenester ved Ringerike krematorium i turnus med de andre kirkemusikerne.
 • Ansvar og tilsyn av kirkenes instrumenter.
Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis 4 års kirkemusikalsk utdanning (fireårig bachelor i utøvende kirkemusikk), eller annen relevant musikkutdanning.
 • Søkere bør ha allsidige orgel- og pianoferdigheter.
 • Søkere må gjerne beherske flere musikksjangre og samspill/band.
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring i korledelse.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
Personlige egenskaper
 • Den som tilsettes må utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger, og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Medlem i Den norske kirke.
 • Initiativrik, inspirerende, kontaktskapende, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Interessert og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig samarbeid.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser.
 • Pensjonsordning i KLP.

Andre opplysninger om stillingen:
Det forutsettes god kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturg.
Politiattest må fremlegges for tilsetting, jf. §20 i Trossamfunnsloven.
Prøvespilling må gjennomføres.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kirkeverge Kjetil Gjærde, eller ass.leder Torild Grøtåsen på hhv. Tlf. 416 49 292/950 18 188. Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester, evnt. med norsk oversettelse, registreres på www.kirkejobb.no

Arbeidsgiver Ringerike kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Krokenveien 42, 3515 Hønefoss
Publisert 2021-02-17
Søknadsfrist 2021-03-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ringerike kirkelige fellesråd

Ringerike
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger