Kapellan i Modum - Eiker prosti, 2 gangs utlysning

Vi har ledig kapellanstilling i Modum og ønsker oss en prest som trives med å arbeide i team!

Modum sokn omfatter Modum kommune, med syv kirker samt et menighetssenter. Modum med sine 14.100 innbyggere ligger sentralt på Østlandet og har gode oppvekstvilkår og rike muligheter for kultur og friluftsliv. Det finnes 15 barnehager, 5 barneskoler, 2 ungdomsskoler og én videregående skole. Kjennemerker er bl.a. Blaafarveværket, skiskytterarena på Simostranda, verdens største skiflyvningsbakke i Vikersund og Modum Bad med Institutt for Sjelesorg. Folkekirken står sterkt og har et
godt omdømme i lokalmiljøet og en bred kontaktflate med mennesker i alle aldre.

Staben opplever å ha et godt samarbeid og fellesskap. Staben består av tre prester, diakon, kateket, trosopplærer, kirketjenere, klokkere, kantor, menighetsmusiker, kirkeverge og kontormedarbeidere. De ansatte har kontorer i Åmot kirke med felles lunsjservering. Det brukes både tid og ressurser på at alle i staben skal oppleve en meningsfull tjeneste, hvor arbeidsoppgavene er forutsigbare og at de nødvendige ressurser finnes for å få oppgavene gjennomført. Gjennom stabsutvikling arbeides det for et godt arbeidsmiljø med en åpen og ærlig kommunikasjon.

Menighetsrådet har et gjennomarbeidet strategidokument for perioden 2017-2021 med visjonen: «Kirken for alle». Årlig feires det i Modum menighet rundt 170 gudstjenester, 110 barn døpes, 120 ungdommer konfirmeres, 20 vielser og omtrent 120 gravferder. Menigheten har et rikt og mangfoldig arbeid også utenom søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger med et frivilligkorps på 270 personer. Av jevnlige aktiviteter for barn og unge kan nevnes Knøttesang, Åmot barnegospel, Soul Children, Tensing, KRIK, familiespeider og ledertrening, samt et innarbeidet trosopplæringsarbeid med mange breddetiltak.
Videre er det et godt samarbeid med sykehjem og eldresenter, barnehager og skoler og med kommunens øvrige administrasjon. Menigheten har god økonomistyring, som sikrer kontinuitet i arbeidet og som gir rom for å realisere menighetens visjoner.

Interessert i å vite mer? Se gjerne vår hjemmeside på www.kirken.no/modum

 

Arbeidsoppgaver
Gudstjenester og kirkelige handlinger
Deltar i konfirmantarbeid, kirke-skolesamarbeid, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
Stabsmøter
Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
Delta i beredskapsturnus etter gjeldene ordning i Tunsberg bispedømme
Tjenestefordelingen mellom prestene vil bli gjennomgått på ny i samarbeid med den som tilsettes.
Kvalifikasjoner

Vi søker etter en motivert kapellan som har et hjerte for barn og unge og som ønsker å formidle evangeliet til folk i alle aldre og som bidrar til å levendegjøre menighetens visjoner
Vi søker en selvstendig og strukturert person med gjennomføringskaft, som har vilje til å skape gode relasjoner i samarbeid med stab, råd og frivillige

 Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende. 

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må
begrunnes. (Offentlighetsloven § 25) Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

 
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde  
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kapellveien 1 , 3340 Åmot
Publisert 2021-02-17
Søknadsfrist 2021-04-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger