Daglig leder

Er du HEKTA sin nye daglige leder?

HEKTA- Trosopplæring for ungdom søker daglig leder i 100% stilling. Stillingen vil i all hovedsak handle om å styrke og videreutvikle organisasjonen gjennom daglig drift, økonomisk styring og kontakt med våre samarbeidspartnere. 

Hvem er vi:

HEKTA er en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon som samarbeider tett med Den norske kirke. Vår hovedsatsing er ungdom fra 14 – 26 år.

Vi skal bygge trygge, gode, inkluderende og rause miljøer for ungdom. Et miljø som viser respekt og forståelse for alle, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller kulturbakgrunn. 

HEKTA har om lag 4 000 medlemmer, og har som hovedoppgave å lage store konfirmantleirer og drive ledertrening under visjonen: «Vi vil se ungdom HEKTA på Jesus, som lever og leder som Ham».

 

Som daglig leder får du mulighet til å:

 • Drifte Norges største konfirmantarbeid-satsning.
 • Lede en organisasjon som vektlegger å utruste egne deltagere til å bli gode ledere.
 • Utvikle deg selv som leder og få verdifull erfaring fra arbeid i en kristen organisasjon.
 • Samarbeide med dyktige og engasjerte ungdommer som bruker av sin fritid på å lage gode leirer.
 • Bidra til å skape varige gode minner hos ungdom som deltar på våre leirer.

 

HEKTA søker deg som:

 • Har et sterkt engasjement for unge i kirken.
 • Evner å arbeide selvstendig og ta nye utfordringer på strak arm.
 • Deler HEKTA sin visjon for konfirmantarbeid.
 • Er dyktig til å kommunisere med både medlemmer og eksterne samarbeidspartnere.
 • Er strukturert og kan bidra til å skape en bærekraftig og solid organisasjon. Det er et særlig behov for å skape en god økonomisk og administrativ struktur.

 

Nærmere om stillingen

For å videreutvikle vårt konfirmantarbeid har HEKTA som mål å skape en solid organisasjon både administrativt og økonomisk. Det er svært viktig at du er nøyaktig og ansvarsfull for at styret kan være trygg på at organisasjonen overholder sine plikter overfor medlemmer, samarbeidspartnere, frivillige og ledere som vi engasjerer.

 

HEKTA har per dags dato kun en fast ansatt. Ny daglig leder bør derfor trives med å arbeide selvstendig. Det vil bli gitt stor grad av frihet i stillingen. HEKTA ønsker at organisasjonen skal utvikle seg videre, og mener en forutsetning for å lykkes er at den nye lederen i stor grad selv former sin arbeidshverdag uti fra den gitte stillingsinstruks. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

 

Oppgaver i forbindelse med avvikling av leir er tiltenkt en leirkoordinator og oppnevnte leirkomiteer. Samtidig er det ønskelig at daglig leder gjør seg kjent med organisasjonens leirarbeid.

 

Daglig leder bør ha sitt tilholdssted på Østlandet. Arbeidet kan utføres fra hjemmekontor. HEKTA vil kunne skaffe kontorlokaler dersom det er ønskelig.

 

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra ledelse, organisasjons- og frivillighetsarbeid.
 • Kirkelig eller annen relevant høyere utdannelse.
 • Økonomisk kompetanse og erfaring fra budsjettarbeid.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Gode ferdigheter innen IKT og digitale flater.
 • Strukturert og selvgå
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Medlemskap i den norske kirke.

 

Politiattest

 • Det må ved ansettelse fremlegges politiattest i henhold til trossamfunnsloven § 20.

 

Hva kan vi tilby:

 • 100 %-stilling som daglig leder.
 • Lønn og andre vilkår etter gjeldende regler og tariffavtale i kirkelig sektor. 
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Offentlig pensjonsordning KLP.
 • Tiltredelse så snart som mulig.

 

Søknader sendes til: soknad@hekta.no 

Søknadsfrist: 21. mars 2021.

 

Spørsmål kan rettes til nestleder i HEKTA Stian-André Roos.

Epost: stian.andre.roos@jevnaker.kommune.no.

Arbeidsgiver HEKTA - Trosopplæring for ungdom
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Smeredstugubeien 9, 2625 Fåberg
Publisert 2021-02-19
Søknadsfrist 2021-03-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
HEKTA - Trosopplæring for ungdom
SMEREDSTUGUBEIEN 9
2625 Fåberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger