Sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjeneste Bø og Malnes

Som sokneprest i Bø vil du bli tatt svært godt imot, og Ordføreren i Bø er fremoverlent og uttaler; «Hva skal til for at du begynner som sokneprest i Bø og Malnes? – kommer du så tar vi drøftelsene videre fra der av.» I Bø og Malnes, er det alle gode muligheter, vel verdt for deg å sjekke dette videre opp.

Bø og Malnes sokn er identisk med Bø kommune, kjent som eventyrkommunen i øyriket og prostiet Vesterålen i Nordland. Her bor det 2 600 bøfjerdinger omgitt av slående vakker natur. Det varierte landskapet byr på alt fra frådende storhav og mild skjærgård, til kritthvite sandstrender, fargesprakende myrer og alpine tinder. Her står de spektakulære naturopplevelsene i kø. Selv om kommunen er den minste i Vesterålen, har Bø et variert idretts- og kulturtilbud og et offensivt næringsliv i utvikling. Er du initiativrik og eventyrlysten finnes det mange muligheter i Bø, og menigheten står klar til å ønske deg velkommen. 

På Bøguiden kan du gjøre deg litt bedre kjent med det gode liv i Bø. Ta for eksempel en titt på den flotte strandvideoen som du finner her:
https://boguiden.no/derfor-bor-du-flytte-til-bo/

«Bø i Vesterålen er for meg himmel på jord», sier artisten Marion Ravn i denne videoen: 
https://www.facebook.com/boekommuneinordland/videos/251644249014676/?t=2

Kirkekontoret ligger i rådhuset midt i bygda på Straume. Her vil du bli en del av et trivelig arbeidsmiljø. Staben har et stort engasjement om de ulike aktiviteter i menigheten, og samarbeidet er svært godt. Det er mange frivillige som gjør tjeneste i menigheten, og sammen fremhever vi kirken som en viktig aktør og dimensjon i det lokale liv. Kirken er en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement. 
 
Det er gode samarbeidsforhold i prostiet og prosten kaller jevnlig inn til fagsamlinger og prestemøter. Prostiet har flere fellestiltak hvor de ulike fellesråd har inngått samarbeidsavtaler blant annet innen spennende trosopplæringstiltak. 

Soknet eier to kirker. Bø kirke er en korskirke som ble innviet i 1824. Her er vi i gang med forberedelser av 200-årsjubileum. Malnes kirke er en langkirke, innviet i 1895 med 125-årsjubileum i år. Denne kirken fikk nytt orgel i 2015. Bedehuskapellet Betel på Straume benyttes til enkelte gudstjenester og andre arrangementer. Bø menighetshus benyttes til forskjellige aktiviteter og arrangementer.

 

Arbeidsoppgaver
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Konfirmantarbeid
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke
 • Soknepresten vil inngå i et samarbeid med de øvrige prester i prostiet, ledet av prosten.
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
Personlige egenskaper

Vi søker en nærværende og folkelig prest som har evne til å samle og er glad i å formidle.

Lederegenskaper og evne til å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med både ansatte og frivillige medarbeidere, er viktig for oss.

Evne og vilje til gjennomføring av ulike prosjekter.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

 

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig til svært gunstige leiebetingelser.   .
 • Vi kan bistå ektefelle/medflytter med å skaffe seg jobb i Bø.
 • Et godt stabsfellesskap med gode ressurser
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).             

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25. 

Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen
Publisert 2021-02-22
Søknadsfrist 2021-03-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger