Sokneprest i Ofoten prosti, med Hamarøy og Sagfjord sokn som tjenestested

Har du lyst til å være sokneprest i vakre Hamarøy? Som sokneprest i Hamarøy og Sagfjord sokn vil du ha base i kommunesenteret. Du vil samarbeide med sokneprest i lulesamisk område og soknene Drag/Helland og Korsnes, samt en stab med kirkeverge, HR leder, menighetskonsulent, organist, diakoni- og språkmedarbeider, kateketer, kirkegårdsarbeider, driftsleder kirkegård og kirketjenere. Kirkekontoret ligger i et kontorbygg like ved Hamarøy kirke. I tillegg har vi kontorer på Drag til ansatte med hovedansvar for lulesamisk kirkeliv. Vi arbeider sammen på faste dager og har felles møter.

Kommunen består av soknene Sagfjord, Drag/Helland, Korsnes og Hamarøy. Disse 4 soknene betjenes av et menighetsråd, Tysfjord og Hamarøy menighetsråd, og er geografisk identisk med Hamarøy kommune. I Hamarøy kommune er det ca. 2 700 innbyggere. Hamarøy er ofte omtalt som «Æventyrlandet» der Nordland er som vakrest. Det fins rike muligheter til friluftsliv og et spennende, variert og aktivt kultur- og idrettsliv. Kommunesentret er Oppeid, et av flere tettsteder i kommunen. I kommunesenteret ligger Knut Hamsun videregående skole, helsesenter, skoler og barnehage. Hamarøy har 5 kirker og flere kirkegårder lokalisert i nærheten av kirkene.

Hamarøy ligger i lulesamisk forvaltningsområde og kirka arbeider nå med utvikling av en helhetlig plan for lulesamisk kirkeliv. Dette er et spennende prosjekt og vår stab samarbeider om dette, men noen ansatte har et ekstra ansvar.

Hamarøy kirke har en engasjert og kreativ stab som arbeider tverrfaglig i et positivt samarbeidsklima. Her kan tidligere sokneprester være referanse for et godt arbeidsmiljø.
Hamarøy kirke er en folkekirke og vårt mål er å ha rom for alle, en bred dør, høyt under taket og lav terskel.  

Vi søker etter en prest som kan trives med en bred folkelig kontakt og som kan være prest for alle aldersgrupper. En som vil bidra inn i menighetens omsorg- og inkluderingsarbeid og styrke satsningen på menighetsbygging. 

 
Arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Stabsmøter
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Deltakelse i konfirmantarbeid må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol – eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol med prakticum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av kirkerådet

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, trosopplæringskompetanse og administrative evner vil bli vektlagt
 • Aktiv og allsidig prest som evner å se stort på de mulighetene og utfordringene som finnes i en folkekirkelig sammenheng som vår
 • Vilje og evne til å arbeide i team med de øvrige ansatte i staben vil bli tillagt stor betydning
 • Ha evne til å bygge menighet og inspirere og motivere råd og frivillige
 • Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt
For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil

Vi tilbyr
 • Vi er glade for å kunne tilby Hamarøy prestegård som bolig. Denne ligger plassert like ved Hamarøy kirke og kirkekontoret
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 Sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser/avtaler
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest)

Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hamarøy menighet, 8294 Hamarøy
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger