Kapellan i Indre Helgeland prosti med Dolstad sokn som tjenestested

Det er ledig 100 % stilling som kapellan i Dolstad sokn i Mosjøen.

Kapellanen i Dolstad sokn vil ha hovedansvar for prestetjenestens arbeid med barn og unge i soknet, i nært samarbeid med menighetspedagog og trosopplærer. Det betyr spennende tjeneste med mange varierte oppgaver i et godt team, hvor takhøyden er stor med ønske om bredde i både meninger og personligheter. Vi er opptatt av at kirken skal kunne være kirke for alle, og ser det som en styrke at staben er mangfoldig, hvor vi tilstreber åpen dialog og kollegastøtte.


Dolstad sokn ligger Mosjøen i Vefsn kommune, som er midt i Norge og sør- delen av Nordland. Dolstad menighet betjenes av sokneprest og kapellan, i tillegg bidrar soknepresten fra nabosoknene Elsfjord og Drevja, med tjenester i hovedkirken. Kapellanen har kontor på kirkekontoret i sentrum av Mosjøen.  Prestetjenesten er samlokalisert med Vefsn kirkelige fellesråd og staben består av ca 16 årsverk. Her er bl.a. tre prester, menighetspedagog, to kantorer, diakon, trosopplærer, kirkeverge og to kontorsekretærer. Kirkekontoret har kontorfellesskap med annen virksomhet.
Vefsn kommune har tre sokn og tre kirker der hovedkirken Dolstad kirke er lokalisert i sentrum av Mosjøen.  I Dolstad sokn var det i 2019: 104 konfirmanter, 79 dåp, 132 begravelser og 19 vielser. Menigheten har og menighetsbarnehage lokalisert i nærheten av kirken.
 
Kommunen har 13.500 innbyggere, av disse bor ca. 10.000 i Mosjøen, der Dolstad kirke (hovedkirken) ligger. Barnehager og skoler er godt utbygd med videregående skoler og folkehøgskole.  Kultur- og idrettstilbudet er omfattende der kirken er en viktig aktør innen kulturlivet. Her er et variert næringsliv, sykehus og gode primærhelsetjenester. Kommunikasjonene er gode med bl.a. flyplass, E6 og jernbane.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Prestetjeneste med stort fokus på barn og unge
 • Konfirmantundervisning i samarbeid med menighetspedagog og sokneprest. Dolstad sokn har årlig ca. 90 konfirmanter og arbeidet med konfirmantene fordeles mellom menighetspedagog, kapellan og sokneprest.
 • Skolegudstjenester, og skole – kirke samarbeid i nært samarbeid med trosopplærer og menighetspedagog. Medansvar for videreutvikling av samarbeid med barnehagene i kommunen.
 • Utføre gudstjenester og kirkelige handlinger (vielser, dåp og begravelser) i turnus med de andre prestene innenfor fellesrådet i Vefsn. Det er gudstjeneste i Dolstad kirke hver søndag og månedlige gudstjenester i Elsfjord og Drevja kirker.
 • Deltakelse i menighetens trosopplæringsarbeid, med hovedansvaret for gudstjenestene som holdes i tilknytning til trosopplæringsvirksomheten i soknet.  Her kan nevnes utdeling av 7-års bibel, 4-års bok og juniorkonfirmasjon.
 • Tjeneste på institusjonene.  Kommunen har flere institusjoner hvor prestene i kommunen fordeler oppgavene seg imellom.
 • Annet arbeid blant barn og unge.
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper
 • Engasjement for et inkluderende menighetsliv
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner
 • Glad i å arbeide med barn og unge
 • God evne til å organisere og planlegge
 • Selvstendig og initiativrik
 • Bidra positivt inn i prostifellesskapet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø med mange engasjerte arbeidskollegaer.
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 – kapellan.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

 

Annet

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fearnleysgt. 17, 8656 Mosjøen
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger