Prostiprest i Vesterålen prosti med særskilt tjeneste Andøy

Det er ledig stilling som prostiprest på Andøya i Vesterålen prosti, med særskilt tjenestested i Andøy kommune. Stillingen er 100%, hvorav 50% er tillagt tjeneste i Andøy menighet og 50 % i resten av prostiet, etter avtale med prosten.

Prosten i Vesterålen har som et av sine viktigste mål, at Vesterålen skal være et godt og givende sted å tjenestegjøre, der vi er løsningsorienterte, ser muligheter og griper dem.  Om du ønsker en liten smakebit av hva Andøya er, ta en titt på dette og ring gjerne prosten for en uforpliktende prat om mulighetene vi har:
https://www.youtube.com/watch?v=ozGbpxIOLN4
https://www.youtube.com/watch?v=ddQMjSJo1eE
https://www.youtube.com/watch?v=5R_QBPthIsM
https://www.youtube.com/watch?v=t1Cbil3BETc

  
Andøy kommune ligger lengst nord i bispedømmet. Folketallet i soknet er ca. 4 500, hvorav ca. halvparten bor på tettstedet Andenes. Det er gode kommunikasjons-muligheter fra Andenes med daglige flyforbindelser og Hurtigruta anløper daglig Risøyhamn.


Andøy kommune er et spennende reisemål; kjent for sitt fantastiske hvalsafari-tilbud og nasjonale turistveg på yttersida av Andøya.  Her er et variert landskap, fra høye fjell til store åpne myrer. Er du glad i friluftsliv og mye vær, vil du finne Andøy kommune svært attraktiv, med nordlyset om vinteren og midnattssolen om sommeren. Andøy har en rekke interessante aktiviteter og et rikt og variert kulturtilbud med flere kor, musikkorps, teatergruppe, idrettsklubber og foreninger.
Andøy har flere spennende og innovative arbeidsplasser, deriblant Norsk Romsenter og Alomar Observatory, som i disse dager ekspanderer. Det er et godt skoletilbud både på grunnskole- og videregående nivå, samt god barnehagedekning.


Kommunen har tre kirker, Andenes (1876), Dverberg (1843) og Bjørnskinn (1885). To kapell, Fornes kapell (1965) og Bleik kapell som ble vigslet i 2019. Disse har tilsammen 57 forordnede gudstjenester pr. år.


Menigheten har til sammen 1,5 prestestilling. Av øvrige stillinger nevnes to organister i til sammen 87 % stilling, og to kirketjenere i til sammen 90 % stilling. I tillegg har Andøy kirkelig fellesråd kirkeverge i 80 % stilling. På menighetskontoret jobber også menighetssekretær i 80 % stilling.
Det er årlig ca 40 - 50 konfirmanter i soknet. Menigheten har knyttet til seg ekstern hjelp til dette arbeidet.
Det er samarbeid med stasjonspresten på Andøy flystasjon, og det er et aktivt tverrkirkelig samarbeid i kommunen.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke
 • Prostipresten skal være en ekstraressurs i prostiet, med særlig vekt på å støtte prestetjenesten ellers i prostiet. En del kjøring må påregnes.

 

Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. 

Personlige egenskaper

Vi ønsker en folkelig prest som er glad i å formidle, bidrar til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement, og som er kontaktskapende og relasjonsbyggende.

En prest som har evne til å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med både ansatte og frivillige medarbeidere.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Prostipresten har kontorsted i kirkekontoret på Andenes eller på prostesetet i Sortland.

I løpet av arbeidsåret møtes prestene månedlig til tjenestesamling og sosialt samvær. Det legges stor vekt på at samlingene blir gode steder for faglig påfyll og egenutvikling i godt kollegialt fellesskap 

 • Et godt stabsfellesskap med gode ressurser
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1537 Prostiprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)  

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestested kan forekomme.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.
Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).    

Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gårdsallèen 2 A, 8400 Sortland
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger