Sjømannsprest/daglig leder

Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa

Vi søker primært etter en trygg og god leder, som også er utdannet teolog. Du er utpreget relasjonell, og evner å skape gode relasjoner både til staben, frivillige og besøkende på kirken. Du trives i spennet mellom det relasjonelle og oppgaver knyttet til administrasjon og ledelse. Du får muligheten til å lede en godt fungerende stab og en veldrevet sjømannskirke, samtidig som du kan få bruke dine evner til å utvikle arbeidet videre. I en svært omskiftelig tid, er det også viktig med en fleksibel innstilling til arbeidstid, arbeidsoppgaver og prioriteringer. Driften er preget av høysesong fra september til april, der alle må stå på litt ekstra, og så er det mulig å hente det ut i fridager i roligere perioder.

Et naturlig oppstartstidspunkt er over sommeren 2021, men det avhenger av smittesituasjonen i regionen.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Tilstedeværelse på arrangementer og ta i mot besøkende på kirken.
 • Daglig leder er personalleder for alle ansatte på kirken, og rapporterer selv til operativ leder.
 • Overordnet ansvar for daglig drift, med hovedområder stab, økonomi, eiendom, administrasjon og inntektsbringende tiltak.
 • Det er mange frivillige som gjør en verdifull innsats på kirken, og daglig leder har det overordnende ansvar også for disse.
 • Sammen med staben bidra i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet på kirken.

Les mer på Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa sine nettsider. Situasjonen med Covid-19 påvirker hvilke aktiviteter som kan gjennomføres og hvordan. 

Kvalifikasjoner
 • Ordinert som prest i Den norske kirke.
 • Ledererfaring og erfaring med teamledelse. Gjerne formell utdanning innen ledelse. 
 • Erfaring med personalansvar.
 • Administrativ og økonomisk erfaring teller positivt.

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken. 

Personlige egenskaper

En daglig leder må ha evne til å:

 • Være fleksibel og bygge gode relasjoner.
 • Ha god arbeidskapasitet.
 • Være tydelig og målrettet.
 • Delegere ansvar og oppgaver.  
 • Utøve god forvaltning og økonomistyring. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Diverse andre forhold

 • Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
 • Reiser du ut med familie og ektefelle ønsker å jobbe i Sjømannskirken, ber vi vennligst å legge ved CV for ektefelle og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte.
Vi tilbyr
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling som diakonal medarbeider (finne oppgaver som dekker kirkens behov og matcher kompetansen til ektefellen).
 • Møblert tjenestebolig etter spansk standard tilbys mot en husleie (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Albir-Villajoyosa, med utfyllende informasjon om kirken. Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg. 

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post. 

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Carrer Mart 8, 5004 Alfaz del Pi, Spania
Publisert 2021-02-25
Søknadsfrist 2021-03-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger