Kateket 100 % stilling i Florø

Florø i Vestland fylke. Her bur ca. 12000 menneske. Florø har eit rikt kulturliv med kulturskule, kor-, korps- og revymiljø. Her er flott natur for friluftsliv på land, fjell og sjø. Idrettannlegg, Havhesten symjehall. Flyplass, hurtigbåt til Bergen og nord til Måløy. Dei fire sokna i Florø Kinn, Eikefjord, Nordal og Bru er Kateketen sitt arbeidsområde.
Arbeidsoppgåver
 • Leie konfirmantarbeidet (ca. 110 stk.)
 • Leie kyrkjelydane si undervisningsteneste for barn og unge
 • Utvikle og vidareutvikle heilskaplege planar for kyrkjelydane sitt samla undervisningsarbeid
 • Utvikle og vidareutvikle samarbeidet med skular, barnehagar og andre instansar i kommunen
 • Rekruttere, inspirere og rettleie frivillige medarbeidarar
Kvalifikasjonar
 • Primært vert det søkt etter vigsla kateket med utdanning i samsvar med Tenesteordning for kateketar i Den norske kyrkja
 • Søkarar med høgare utdanning innan pedagogikk og kristendom/teologi kan og bli vurdert
 • Erfaring med arbeid blant barn og unge 
Personlege eigenskapar blir vektlagt:
 • Identifisere seg med kyrkja si vedkjenning, og kunne formidle kristen tro og kristne verdiar med glede og engasjement
 • kontaktskapande og trivs saman med barn og unge
 • Evne til sjølvstendig arbeid
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Et godt og engasjert stabsfellesskap
 • Eit godt opparbeid konfirmant- og trusopplæringsarbeid
 • Eit godt samarbeid med foreldre og frivillige
 • Lønn etter kyrkjeleg tariff
 • Pensjonsordning i KLP

Kyrkjekontoret i Florø rommar Kateket, sokneprestar, kyrkjeverje, kantorar, kyrkjelydsarbeidar og sekretær.

Søkjar bør kunne nytte begge målformer, må vere medlem i Den norske kyrkje, ha førarkort og tilgang til eigen bil, og legge fram tilfredsstillande politiattest. (Barneomsorgsattest) Heimeside: www.kinn.kyrkja.no

Arbeidsgiver Kinn Kyrkjelege Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Strandgata 43, 6900 Florø
Publisert 2021-03-24
Søknadsfrist 2021-04-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kinn Kyrkjelege Fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger