Diakon

Tanum menighet

Har du lyst til å lede det diakonale arbeidet i Tanum menighet? 

Vår diakon går av med pensjon og vi søker nå en etterfølger i 100% stilling. (20% av stillingen er finansiert av arv og er prioritert til arbeid med ensomme eldre.)

Vi søker en diakon som kan videreutvikle og forvalte våre diakonale tradisjoner. Tanum menighet er  en spennende arbeidsplass og du blir del av en engasjert stab med fokus på godt miljø og faglig kvalitet i vårt arbeid.

Tanum menighet ønsker å være et inkluderende felleskap hvor det er godt å være, hvor barnetroen får vokse og at mennesker i alle aldre skal kjenne tilhørighet til kirken.

Kirken og kirkesenteret ligger på toppen av det vakre Tanumplatået - Siden det ikke er offentlig kommunikasjon til kirken eller kirkesenteret bør en  disponere bil / annet transportmiddel. Vår nye diakon vil sammen med stab og frivillige være med å videreutvikle menighetens diakonale aktiviteter.

 

Arbeidsoppgaver
 • Diakonen skal lede og utvikle menighetens diakonale arbeid i samsvar med vedtatte satsingsområder og prioriteringer
 • Rekruttere, inspirere, veilede og jobbe sammen med frivillige medarbeidere
 • Arbeide frem varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i alle aldre, med særlig fokus på utsatte grupper
 • Samarbeide med kommune og frivillige organisasjoner
 • Utvikle og følge opp tilbudet til hjemmeboende eldre i soknet
 • Ansvar for ulike sosiale arenaer som f.eks gågrupper og strikkegruppe
 • Leder utvalg for diakoni og grønn menighet
 • Være aktivt med  i menighetens gudstjenesteliv 
 • Delta i noe konfirmantarbeid
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som diakon ihht. tjenesteordning for diakoner (søkere uten fullført diakonutdanning vil også vurderes og evt. kunne tilbys mulighet til å fullføre masterutdanningen hos oss)
 • Du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven §20
 • God evne til å arbeide selvstendig og i team. Evne til å motivere deg selv og andre og gjennom det skape resultater
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.
Personlige egenskaper
 • Omsorgsfull, tilstedeværende, engasjert, nytenkende
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet, er relasjonssøkende, dialogskapende og evner å bygge nettverk
 • Utviklingsorientert
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En nydelig middelalderkirke og et nytt kirkesenter 
 • En spennende arbeidsplass og du blir del av en engasjert stab med fokus på godt miljø og faglig kvalitet
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Faglig mentor til nyansatte
 • Mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Et sterkt og utviklende fellesskap i diakonforum i kirken i Bærum, med kolleger fra alle menighetene, sykehjemsdiakoner og 13-20 - samtaletilbud for ungdom
 • Tilsetting skjer med KfiB som arbeidsgiver og Tanum menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Plusstid avspaseres iht avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tanumveien 133, 1341 Slependen
Publisert 2021-03-26
Søknadsfrist 2021-04-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhustorget 5
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger