Diakon - 1 års vikariat

Haslum menighet/Eiksmarka menighet

Ønsker du å jobbe med mennesker i alle livets faser? Vår diakon går ut i permisjon og vi søker derfor en vikar.  Stillingen er todelt, 80% stilling i Haslum og 20% stilling i Eiksmarka. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle og videreføre det eksisterende diakonale arbeidet i menighetene. 

 

Arbeidsoppgaver

Lede og utvikle Haslum menighets diakonale arbeid, der blant annet følgende punkter inngår:

 • Ansvar for babysang, åpen lunsj og fellesskapsmiddag
 • Ansvar for fellesskapsweekend og julemesse
 • Andakt på sykehjem
 • Koordinere eksisterende tilbud samt utvikle nye for eldre i menigheten. Dette i samarbeid med prestene
 • Koordinerer frivillige og leder menighetens satsing på frivillige medarbeidere
 • Samarbeid med øvrige ansatte og frivillige om gudstjenesteliv, trosopplæring og annet menighetsarbeid 

Ansvar i Eiksmarka menighet:

 • Støtte opp om eksisterende tilbud til eldre i menigheten
 • Utvikle og følge opp menighetens tilbud til hjemmeboende eldre i soknet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning ihht til tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i DnK. Søkere med annen relevant utdanning og erfaring kan også tas i betraktning.
 • Erfaring fra menighetsarbeid vektlegges
 • God diakonifaglig bredde og interesse
 • Du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av trosloven § 20
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
Personlige egenskaper
 • Du er en god relasjonsbygger og ønsker å engasjere deg i lokalmiljøet
 • Du har evne til å motivere deg selv og andre og skape resultater
 • Du arbeider strukturert, tar initiativ og har gode samarbeidsevner
 • Du har god arbeidskapasitet og tar i et tak for fellesskapet når det trengs
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stabsfellesskap med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Umiddelbar nærhet til buss og bane
 • Sterkt faglig fellesskap med kolleger fra alle menighetene i Bærum
 • Faglig mentor for nyansatte
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tilsetting skjer med KfiB som arbeidsgiver og Haslum menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Plusstid avspaseres iht avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gamle Ringeriksvei 86, 1356 Bekkestua
Publisert 2021-03-26
Søknadsfrist 2021-04-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhustorget 5
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger