Trosoppplærer med musikkansvar

Sjømannskirken i Houston

Vi søker etter en ny kollega som brenner for å gi barn og unge et trygt og godt tilbud i kirkelig regi. Arbeidet er allsidig og foregår også utenfor kirken, så du bør trives med oppsøkende arbeid. 

Viktig for stillingen er at du er glad i å formidle til barn og unge, er fleksibel på oppgaver, og innstilt på en del arbeid på kvelder og i helger. Dette kan tas igjen som fridager i roligere perioder. Du liker å jobbe både selvstendig og i team. I denne stillingen er det ønskelig at du kan spille til gudstjenester og andre samlinger på kirken, og du har mulighet til å drive et eventuelt prosjektkor. 

Det er få ansatte på kirken, og det er derfor viktig at alle bidrar i det felles, menighetsbyggende arbeidet.
Stillingen er ledig fra august av, men faktisk oppstart avhenger av smittesituasjonen i regionen, visumprosess og oppsigelsesfrist for den som ansettes. USA ligger godt an i vaksinasjonsløpet.

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for organiseringen og gjennomføringen av barne- og ungdomsarbeidet, både lokalt på kirken og eksternt i samarbeid med private hjem.
 • Hovedansvar for den overordnede organiseringen og gjennomføringen av trosopplæringsplanen, 0-18 år.
 • Spille til gudstjenester og arrangementer.
 • Lede og gjennomføre konfirmasjonsundervisningen i samarbeid med sjømannsprest.
 • Delta i det øvrige menighetsbyggende og praktiske arbeidet på kirken.
 • Planlegging av arrangementer og andre aktiviteter sammen med øvrig stab.
 • Noe diakonalt arbeid sammen med resten av staben.

En god del av arbeidet vil foregå på kveld og i helger.
For mer informasjon om kirken i Houston, besøk kirkens nettsider.
Situasjonen med Covid-19 påvirker hvilke aktiviteter som kan gjennomføres og hvordan. 

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning innen for eksempel pedagogikk eller kirkelig utdanning.
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, enten i menighet eller organisasjon. Gjerne som leder av aktiviteter.
 • Erfaring med og evne til formidling.
 • Erfaring med diakonal oppfølging og sjelesorg for ulike aldersgrupper vil telle positivt.
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangement er ønskelig.
 • Å kunne spille piano eller orgel vil telle positivt (en eventuell medreisende ektefelle kan også fylle dette kravet).
 • Førerkort kl. B.

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle/samboer som skal ha stilling i Sjømannskirken. 

På grunn av visumregler må både ansatte og medreisende samboer/ektefelle ha erfaring fra arbeid i menighet (frivillig eller ansatt), og/eller ha noe utdanning innen kristendom/kirkelig profesjon. Begge må også ha medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke minst siste to år.

Personlige egenskaper
 • Evne til selvstendig planlegging, samt lede og gjennomføre aktiviteter og arrangement.
 • Evne til å vise fleksibilitet i en dynamisk arbeidssituasjon.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å motivere og formidle.
 • Musikalsk interesse/ kunne administrere musikere.


Personlig egnethet vektlegges.

Diverse andre forhold

 • Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
 • Vennligst legg ved CV for eventuell ektefelle som ønsker stilling i Sjømannskirken, samt oppgi alder på eventuelle medreisende barn hvis du reiser ut med familie.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. 
Vi tilbyr
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode og utvidede forsikringsordninger.
 • Det tilbys mellom 52,6% og 100% stilling for eventuell medreisende ektefelle, avhengig av kvalifikasjoner og ønske.
 • Møblert tjenestebolig tilbys mot en husleie (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Houston, med utfyllende informasjon om kirken. Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg. 

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post. 

 

Houston er kjent som verdens oljehovedstad, og har på grunn av sterke maritime tradisjoner lenge vært en viktig by for norsk næringsliv. Mange nordmenn kommer til Houston for noen år i forbindelse med jobb innenfor olje, shipping eller andre fagfelt. Noen velger å bli - og blir fastboende. Det er store avstander i byen, men Sjømannskirken er likevel et naturlig samlingsted for mange i den norske kolonien. Sjømannskirken ligger i Pasadena, litt utenfor Houston, og har en tomt på hele 20 mål. De ansatte bor på området, og i tillegg til kirkebygg, boliger og parkeringsplass, tilbys også blant annet fotballbane, lekeplass og svømmebasseng.

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 4309 Young Street Pasadena, 77504 Texas, USA
Publisert 2021-04-08
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger