Sokneprest i Kvænangen sokn

Nord Troms prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Kvænangen sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
 
Stillingen har Kvænangen sokn som særskilt tjenestested og Nord-Troms prosti som tjenestedistrikt. Stillingen har Kvænangen sokn som hovedarbeidssted. Ca 20 % av tjenesten er lagt til nabosoknet Nordreisa, noe som gir anledning til fellesskap med kirkestaben der.
 
Soknet betjenes av sokneprest, daglig leder/kirkeverge/kirkegårdsarbeider i 85% stilling, kirketjener i 50% stilling og organist i 80% stilling. Det er til sammen 8 prester i prostiet, de møtes jevnlig ca. 1 dag hver måned til faglig, sosialt og åndelig fellesskap. Soknepresten har et godt kontor på kommunehuset sammen med blant andre kirkevergen, og det er godt samarbeidsklima med kommunen. Nåværende kommunale tjenestebolig er plassert i boligfeltet nær sentrum i Burfjord. Boligen er romslig og i god stand med fin utsikt over fjorden. Boligen vil kunne stå til disposisjon for personen som går inn i stillingen.
 
Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er god, og samarbeidet med skoler og barnehager fungerer godt. Det er skolegudstjeneste hver jul, og barnehagen inviteres til samling i kirken før jul og påske.
 
I tillegg til å ivareta og utvikle gudstjenestene og de kirkelige handlingene ønsker Kvænangen menighet å være en åpen, synlig og tilstedeværende for alle aldersgrupper. Det er et særlig mål at barn og unge finner plass og deltar i det lokale kirkelivet. Det er ønskelig å etablere trygge møteplasser for unge i kommunen. Møteplasser som gir tilhørighet og selvrespekt gjerne også gjennom aktiviteter og tiltak barn og unge finner aktuelle.
 
Vi søker derfor etter en prest som kan trives med en bred, folkelig kontakt, og som kan være prest for alle aldersgrupper. Den luthersk-læstadianske bevegelse (Lyngenretninga) har preget menighetslivet i Kvænangen fra gammelt av.
 
I Kvænangen er det til sammen 6 prekensteder og 3 kirkegårder. Hovedtyngden av gudstjenestene forrettes i Sekkemo kirke og Burfjord kirke som er restaurert til moderne kirke. I tillegg ligger Skorpa kirke fra 1850 på øya Skorpa der det etterstrebes en gudstjeneste i året. Det er videre enkeltgudstjenester på øya Spildra, i Kvænangsbotn og i Jøkelfjord. Det er også andakt/gudstjeneste på Gargo sykestue og sykehjem hver andre uke.
 
Kvænangen sokn er geografisk identisk med Kvænangen kommune. Kvænangen, med kommunesenteret Burfjord, ligger midt i det nye storfylket Troms og Finnmark og har rundt 1250 innbyggere. I Burfjord ligger bl.a. kommunehuset med kirkekontor, skole, barnehage, helsesenter og butikker. Barnehagen i Burfjord er nesten helt ny, og høsten 2019 åpnet den nye barne- og ungdomsskolen. Burfjord ligger ca midt mellom Alta og Nordreisa med rundt én times kjøring til begge stedene. Kommunen har en storslått natur fra kyst og fjordlandskap og til områder med skog, fjell og vidde. Her er det fantastiske muligheter for jakt, fiske og friluftsliv både sommer og vinter.
 
Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest

 

Arbeidsoppgaver

Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.

Det er ønskelig med erfaring og kompetanse på jobb med barn og unge

Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt

Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører

Krav om medlemskap i Den norske kirke

Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Pensjonsinnskudd.
Mulighet til å søke om tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur
Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
En ekstra uke permisjon med lønn pr år
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid
Nord-Troms prosti og samtlige prosti i Finnmark tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se tiltakssonen.no 
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9161 Burfjord
Publisert 2021-04-12
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger