Sokneprest i Lebesby sokn

Hammerfest prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

 

Vi har ledig stilling som sokneprest i Lebesby sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Lebesby sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.

Lebesby sokn faller sammen med Lebesby kommune som er en kyst - og fjordkommune på Nordkinnhalvøya i Midt-Finnmark og har overkant av 1300 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Øvrig bosetning langs Laksefjorden er sentrert omkring bygdene Dyfjord, Lebesby, Kunes og Veidnesklubben.
Det er to barne- og ungdomsskoler i kommunen og videregående skoletilbud i Kjøllefjord.

Næringsveiene i kommunen er primært fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting samt privat handel og service.
Kommunen strekker seg fra Europas nordligste fastlandspunkt Kinnarodden (71°8′1″) på Nordkinnhalvøya, til Øst-Finnmarks høyeste fjell Raistigai'sa (1067 m.o.h.) inne på Laksefjordvidda og har et areal på 3462 km2, Laksefjordens unike natur byr på mange opplevelser; langstrakte vidder som er et eldorado for fiske- og jaktinteresserte, og i ytre del av kommunen finner du fuglefjell og rike fiskefelt. Finnkirken er en unik fjellformasjon ytterst i fjorden ved Kjøllefjord.

Trives du ute i naturen så har du alle muligheter for å trives og ha et godt liv i Lebesby.
Kommunikasjonene er gode med 2 daglige hurtigruteanløp, Mehamn flyplass ligger 30 km unna og har 4 daglige flyavganger.
Hovedkirken (1951) ligger i Kjøllefjord. I Lebesby sokn ligger også Dyfjord kirke (1983) Lebesby kirke (1962), Veidnes kirke (1981) og Kunes kirke (1982).

Soknet betjenes av sokneprest, organist (50%), kirketjener (30%) og daglig leder (100%). Det er også flere deltidsstillinger som kirketjenere ved de andre kirkene.

I 2020 var det 49 gudstjenester, 7 døpte, 15 begravelser og 8 konfirmerte. Kirkelivet er preget av folkekirkelighet med god oppslutning om dåp, konfirmasjon og kirkelige handlinger. Oppslutningen om gudstjenester er varierende. I bygda Lebesby er det barne- og Ungdomsgruppe.
Kirkeverge, organist og sokneprest har sine kontorer på rådhuset i Kjøllefjord. Kontorene er fine og trivelige, ligger sentralt til og er bra utstyrt.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest

 

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke.
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Pensjonsinnskudd.
Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje/femte år.
Opplæring i samisk og kvensk språk og kultur.
Nytilsatte gis arbeidsveiledning.
En ekstra uke permisjon med lønn pr år.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Lebesby sokn ligger i tiltakssonen, se tiltakssonen.no for ytterligere informasjon.  

 
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lebesby kirke, 9740
Publisert 2021-04-12
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger