Prost i Nord Troms prosti

Nord Troms prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling som prost i Nord-Troms prosti og vi søker en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet. 

Nord-Troms prosti omfatter kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen og har en vakker natur som innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Her er nærhet til turterreng og veldig flotte fjell for toppturer.

Prostiet har i dag 7 prestestillinger inkludert prost. Sekretæren ved menighetskontoret er administrativ hjelper for prosten i 20 % stilling. Prostekontoret er lokalisert i Nordreisa sammen med menighetskontoret for Nordreisa sokn.

Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes tjenesteutøvelse, gjør selv tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter og utfører for øvrig de gjøremål som ligger til prostestillingen. 

Til stillingen søkes en samarbeidsvillig og endringsorientert prost med lederkompetanse og ledererfaring. I tillegg til teologiske fagkunnskaper og presteerfaring kreves det kunnskap om Den norske kirkes organisering. Kjennskap til landsdelen er en fordel.

Det vil bli lagt vekt på flerkulturell kompetanse, tillitsskapende evner og tydelighet.

Prosten deltar i arbeidsveiledning sammen med øvrige proster i bispedømmet. 

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av tjenesteordning for proster
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søkere må opplyse om de behersker begge de offisielle målformer.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • God evne til tverrfaglig samarbeid og teambygging.
 • Evne til å Inspirere andre.
 • Gode kommunikasjonevner
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0933 prost
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Den som blir tilsatt, må rette seg etter tjenesteordning for proster. Vedkommende må forholde seg i endringer i gjøremål og prostiets utstrekning, samt endringer i regler for pensjon og aldersgrense

 

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du:

- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon

- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter

- samisk språk og kultur

- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lundevegen 3, 9151 Storslett
Publisert 2021-04-13
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger