Kapellan i Fosen prosti med Ørland og Bjugn sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Fosen prosti ligger nordvest for Trondheimsfjorden. Prostesetet er i Rissa, Indre Fosen kommune. Prostiet har 11 sokn, fire fellesråd og ni prestestillinger inkludert prost. Prosten har jevnlige møter med prestene. Det legges til rette for faglig utvikling for den enkelte.

Fosen prosti har om lag 25 000 innbyggere, 84 % er medlemmer av kirken. Bosetningen er stabil og det forventes vekst i sysselsetting.

 

Stillingen som kapellan i Ørland sokn og Bjugn sokn i Ørland kommune er ledig. Stillingen er en av tre prestestillinger i kommunen (to sokneprester og en kapellan). Fast oppmøtested er på kirkekontoret for Ørland kirkelige fellesråd i Bjugn, sammen med kirkevergens stab og de andre prestene. Kapellanen vil få enkelte kontordager på Brekstad etter avtale med prosten.


De tre prestene samarbeider om tjenestene i soknene. Kapellanen vil ta del i alle arbeidsoppgaver med et særlig ansvar for konfirmantarbeidet i begge sokn, de andre prestene deltar noe i gjennomføringen. I 2020 var det til sammen 90 konfirmanter i området. Soknene er typisk folkekirkemenigheter med et tydelig innslag av kristne organisasjoner. Det er dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere og tilsatte å samarbeide med. Det er jevnlige gudstjenester og kirkelige handlinger i åtte små og store kirkebygg, og for øvrig mange andre typer arrangement for alle aldersgrupper. Det er menighetshus i Bjugn og tilgang til møtelokale på Brekstad. Oppslutningen rundt dåp og konfirmasjon er blant de største i landet.


Ørland kommune ligger vakkert til sør-vest på Fosenhalvøya, ved innløpet til Trondheimsfjorden. Kommunen består av tidligere Ørland og Bjugn kommuner og har omkring 10 000 innbyggere, spredt i gode bomiljø. Området er i spennende utvikling med nye etableringer. Næringslivet har hovedvekt på forsvar, industri, jordbruk, service og handel. Kommunen har godt utbygde tilbud for innbyggerne i alle sektorer, og et aktivt kulturliv med kulturhus, svømmehall og ishall, og gode turmuligheter. Det er en time med hurtigbåt fra Brekstad til Trondheim, vel to timer med bil og ferge.


Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v., herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

 

Arbeidsoppgaver
Kapellanen må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeidsavtaler. Kapellanen får et særlig ansvar for planlegging, administrasjon og gjennomføring av konfirmasjonsundervisningen i soknene.
Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester»
Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Personlige egenskaper

- evner å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere
- bidrar til trivsel og engasjement
- trives sammen med unge mennesker
- er motivert til å delta i arbeidsveiledning

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i lønnskode 0922 Kapell. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.

Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn
Publisert 2021-04-13
Søknadsfrist 2021-04-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger