Barnehagelærer i Østenstad menighets barnehage

Vi søker en barnehagelærer som er faglig inspirert og som er genuint opptatt av muligheter for å gi barna våre en god barnehagehverdag. Har du blikk for barns lek og er du bevisst egen rolle? Er du varm og grensesettende voksen i møte med barn i ulike situasjoner? Er du engasjert, reflektert og verdsetter kunnskap? Og vet at barna har noe å lære av deg som menneske? Liker du også å være ute og være på tur med barn? Da er det nettopp DEG vi søker!

Hos oss gir vi små barn store muligheter gjennom å møte hvert enkelt barn der det er. Vi skaper trygge barn gjennom engasjerte voksne som jobber i små grupper med fokus på tid og lite stress. Våre fokusområder er lek, språk, musikk og relasjoner. Vi er en avdelingsbarnehage, og mindre grupper gjør det lettere å være gode språkmodeller, lettere å løse opp i konflikter og gir kortere vei til en voksen.
Østenstad menighetsbarnehage ligger i underetasjen til Østenstad kirke. Barnehagen eies av Østenstad menighet og har en kristen formålsparagraf. Barnehagen har et stort og flott naturområde, med tumleplass og bålplass. Vi bruker også nærområdet til turer, og går til "skogen vår», der det er gapahuk som vi benytter.

Arbeidsoppgaver
 •  Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet
 •  Være en rollemodell og veileder 
 •  Sørge for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet
 •  Bruke rammeplanen, barnehageloven og annen litteratur aktivt som arbeidsredskap
 •  Utvikle det fysiske og psykososiale læringsmiljøet til det beste for barnas trygghet og læring
 •  Bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet
 •  Aktivt medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø
 •  Delta på møter, kurs og veiledning etter avtale med leder, samt holde seg faglig oppdatert
Kvalifikasjoner
 • Barnehagelærer med førskolelærerutdanning eller annen relevant utdanning/erfaring
 • Det kreves politiattest jf. Barnehageloven §19
 • Søker må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Søker må være medlem av Den norske Kirke
Personlige egenskaper
 • Varm og grensesettende voksen i møte med barn i ulike situasjoner
 • Engasjert, reflektert og verdsetter kunnskap
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Verdsette å være ute og være på tur med barn

Søkere vil bli vurdert etter personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. MiA har et mål om å være barnehager preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på stillingen.
Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven, som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr
 • Mulighet til å tilrettelegge meningsfylte pedagogiske oppgaver
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring å glede
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å utvikle deg og bli en bedre pedagog
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Relevante kurs og etterutdanning
 • Lønn etter KAs regulativ (etter utdanning og ansiennitet)
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd er IA-bedrift

 

Vi er tre menighetsbarnehager (MiA) i Asker kommune: Engelsrud barnehage (eier Vardåsen kirke), Holmentoppen barnehage (eier Holmen kirke) og Østenstad menighetsbarnehage (eier Østenstad kirke). 

Østenstad menighetsbarnehage er en en-avdelingsbarnehage, som ligger i underetasjen til Østenstad kirke. Barnehagen eies av Østenstad menighet og har en kristen formålsparagraf.  Barnehagen har et stort og flott naturområde, med bålplass. Vi bruker også nærområdet til turer, for eksempel turer til "skogen vår", der det også er gapahuk. Vårt ønske er at barnehagen skal kjennetegnes av glede, glød og tid. Du kan lese mer om Østenstad menighetsbarnehage på våre nettsider: www.asker.kirken.no

Asker kirkelige fellesråd (AKF) er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og menighetsbarnehagene i Asker er også en del av fellesrådets virksomhet. Asker kommune er med sine 95 000 innbyggere Norges åttende største kommune. Asker prosti sammenfaller med Asker kommune, som grenser til Bærum i øst, og i hovedsak utgjør halvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. I Asker prosti er det 10 sokn og til sammen 130 kirkelig ansatte. 

 

Se også utlysningsvideo: 

https://www.linkedin.com/posts/askerkirken_ledig-stilling-som-barnehagelærer-i-østenstad-activity-6790939236431380480-WlS_

 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vettre
Publisert 2021-04-15
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger