Sokneprest i Loppa

Alta prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling som sokneprest i Loppa sokn. Stillingen har Loppa sokn som særskilt tjenestested. Alta prosti er tjenestedistrikt.
Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet, og som er glad i å være på havet. Loppa sokn trenger en prest som kan romme trosopplæring og møte de eldre med samme engasjement.
 
Loppa sokn faller sammen med Loppa kommune i Vest-Finnmark.  Det er ca 860 innbyggere i Loppa kommune.

Det meste av reisene i kommunen skjer med båt, og for en del må presten benytte skyssbåt i sitt arbeid. Loppa har storslått natur med enestående muligheter for turer, jakt, fiske og sanking av bær og sopp.

Hurtigruta anløper Øksfjord daglig. Nærmeste flyplass er i Alta, som også er prostesete.

Det er tilsammen 5 kirker i soknet, samt et fast gudstjenestested utenom kirkene. I Øksfjord er det omsorgsbolig og helsesenter som betjenes jevnlig av soknepresten. Årlig er det ca 5 dåp, og et tilsvarende antall konfirmanter, noen få vielser og ca 15 begravelser . Menighetens stab består av sokneprest, kirkeverge, organist og kirketjener/graver. Trosopplæringsreformen er innført i soknet. Trosopplæring skjer pt. i samarbeid med Alta sokn.

Trosopplæringsreformen er innført i soknet.

Flere opplysninger om Loppa finnes på kommunens hjemmeside http://loppa.kommune.no/, og menighetens virksomhet omtales på egne hjemmesider http://www.kirken.loppa.no/.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner

  

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet og ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved et norsk teologisk fakultet 
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke 
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke med permisjon med lønn pr år 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
 • Bindingstid:
  Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
  kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
  kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid
 • Loppa omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, regler om barnetrygd og nedskrivning av studielån.
  Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9550 Øksfjord
Publisert 2021-04-15
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger