Ungdomsleder- 20% stilling

Jar menighet

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med konfirmant- og ledertreningsarbeidet i Jar menighet.

Jar menighet ønsker å forsterke teamet rundt konfirmant og ungdomsarbeidet.  Vi har lange tradisjoner for å benytte tidligere konfirmanter som unge ledere under arrangementer for konfirmantene. Dette er både lærerikt og spennende for alle parter. Hovedfokuset vil være rundt planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du vil inngå i et allerede tverrfaglig team bestående av to ungdomsarbeidere, kateket, prest og andre stabsressurser etter behov. Arbeidstiden vil være bundet opp rundt arrangementer, men kan ellers være relativt fleksibel.
Vi kan tilby en engasjert kjerne av unge frivillige ledere som er tradisjonsbundne og stolte i sitt arbeid, men som også er åpne for nye ideer og spennende innspill. Jar kirke ligger kun noen få busstopp fra Lysaker stasjon. Kirken vår er romslig og egner seg fint for festival-arrangementer.
Vi ønsker at du er motivert, trygg, glad i ungdom og trygg på å formidle kristen tro og livsførsel. 

Er du student og vil ha en relevant deltidsjobb?
Vil du være med å bidra til dette spennende arbeidet, da syns vi du skal søke her.

 

Arbeidsoppgaver
 • Medansvar for oppfølging av konfirmantlederne våre i aldersgruppen 15-20 år.
 • Med på å arrangere lederkvelder med fokus på det sosiale fellesskapet og kommende konfirmantarrangementer.
 • Deltagelse på konfirmantarrangementer, lederkvelder og ledertreningshelger.
 • Deltagelse i planlegging og evaluering av samlinger.
 • Delta på leirer og arrangementer, etter avtale.
Kvalifikasjoner
 • Du er gjerne student i et kirkefaglig studieløp
 • Utdanning som ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra kristent ungdomsarbeid er en fordel, og kan kompensere for relevant utdanning
 • God evne til å organisere og gjennomføre aktiviteter
 • Arbeide strukturert og målrettet
 • Du er trygg i egen kristen tro, og har ønske om å formidle tro til ungdommene
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 29. 
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Du trives i arbeid med ungdom og er en trygg relasjonsbygger
 • Gode formidlingsevner
 • God evne til å arbeide både selvstendig og til å motivere deg selv og andre
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Meningsfylte og utfordrende oppgaver hvor du kan bidra til en utvikling i unge menneskers liv
 • Tett samarbeid med kateket som har hovedansvar for konfirmanter og konfirmantledere. Kapellan, kateket og ungdomsleder utgjør gruppen som planlegger innholdet i arrangementer.
 • Faglig veiledning for nyansatte
 • Faglig fellesskap med kolleger innen ungdomsarbeid på tvers i Bærum
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og nært samarbeid med KFUK-KFUM Oslo og Akershus
 • Faglig støtte fra ungdomsdiakonene i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Jar menighet som hovedarbeidssted pt.

Annet

 • Hovedvekten av arbeidstiden er på kveldstid eller helg. Gjennomsnittlig arbeidstid er 15 timer pr uke. Plusstid avspaseres etter avtale.
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhustorget 5, 1337 SANDVIKA
Publisert 2021-04-19
Søknadsfrist 2021-05-09
Stillingstype fast, 20%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhustorget 5
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger