Kateket/menighetspedagog i Tonsen menighet

Tonsen menighet er en sentrumsnær menighet som ligger i bydelene Bjerke og Nordre Aker. Kirken er fra 1961 og er av de tidlige arbeidskirkene medmenighetssaler, aktivitetsrom speidere, barne- og ungdomsarbeid og med kontor for de ansatte. Det er et allsidig arbeid i menigheten. Stab og menighetsråd utarbeider en virksomhetsplan "Tro, tjeneste og trivsel i Tonsen ", som oppdateres årlig. De prioriterte områdene er: arbeid for barn og unge, diakoni, gudstjenester og et variert musikalsk tilbud. Staben består pr i dag av 3 prester, kateket, diakon, daglig leder, menighetssekretær, organist, menighetspedagog med ansvar for ungdom og trosopplæringsmedarbeidet med ansvar for barn. Noen av stillingene er deltid.

Fast, 100% stilling

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % stilling som kateket tilknyttet Tonsen menighet, med ønske om tiltredelse 1. september 2021. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige
medarbeidere.

Kateketen samarbeider nært med kapellanen som har et særlig ansvar for barn og unge, samt trosopplæringsleder og -medarbeider. De fleste aktivitetene i Tonsen menighet er tilknyttet KFUK/M.

Arbeidsoppgaver

* Hovedansvar for konfirmantundervisningen og organiseringen av dette
* Lede det lokale trosopplæringsutvalget
* Ansvar for kontakten mellom kirke, skole og barnehage
* Koordineringsansvar for barne- og ungdomsarbeidet
* Ansvar for kontakten med Ten Sing

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke.
* Andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk kan også bli vurdert.
* Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Åpen, selvstendig og fleksibel
* Evne til ledelse, organisering, samarbeid og kommunikasjon, særlig i forhold til barn og unge
* Engasjement og arbeidsglede
* Evne til å formidle evangeliet til forskjellige aldersgrupper
* Trives i samarbeid med andre medarbeidere og frivillige
* Evne til å ha og trives med et til tider høyt aktivitetsnivå

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf trossamfunnslovens § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/499

 

Tonsen menighet er en av 5 menigheter i Groruddalen prosti. http://tonsenkirke.no/

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Traverveien 16, 0588 Oslo
Publisert 2021-04-28
Søknadsfrist 2021-05-23
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger