Trosopplæringsmedarbeider i Tonsen

Tonsen menighet er en sentrumsnær menighet som ligger i bydelene Bjerke og Nordre Aker. Kirken er fra 1961 og er av de tidlige arbeidskirkene med menighetssaler, aktivitetsrom for speidere, barne- og ungdomsarbeid og med kontor for de ansatte.Det er et allsidig arbeid i menigheten. Stab og menighetsråd utarbeider en virksomhetsplan "Tro, tjeneste og trivsel i Tonsen ", som oppdateres årlig. De prioriterte områdene er: arbeid for barn og unge, diakoni, gudstjenester og et variert musikalsk tilbud. Staben består pr i dag av 3 prester, kateket, diakon, organist, daglig leder, menighetssekretær, trosopplæringmedarbeidere i stillinger på 60% og 50%.

- 60 % engasjement

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig et engasjement i 60% stilling som trosopplæringsmedarbeider tilknyttet Tonsen menighet i perioden 01.09.2021-30.06.2022, med mulighet for utvidelse og forlengelse.

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og
livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Tonsen menighet har stor aktivitet knyttet til arbeid for familier, barn og unge med vekt på sang og musikk.

Menighetens kateket er leder for trosopplæringsarbeidet. Kateketen, trosopplæringsmedarbeiderne og kapellan samarbeider nært om menighetens trosopplæringsarbeid.

De fleste aktivitetsgrupper i Tonsen menighet er tilknyttet KFUK/M. Trosopplæringsmedarbeideren bidrar også i konfirmantarbeidet. Konfirmantene kan velge gruppe som spoty-konfirmant eller Ten Sing-konfirmant. Ledertrening vil være en viktig del av trosopplæringsmedarbeideren stilling. Det er en tradisjon å reise til Taizé med deltakerne.

Arbeidsoppgaver

* Har et særlig ansvar for tiltakene for aldersgruppen 12-18 år
* Delta i tiltak for aldersgruppen 8-12
* Lede ledertreningsarbeidet
* Ukentlige arbeidsdager er tirsdag, onsdag og torsdag, i tillegg til noe helgearbeid

Kvalifikasjoner

* Relevant høyere utdanning med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen.
* Erfaring fra og interesse for pedagogisk arbeid med barn og ungdom
* Kunne formidle evangeliet til forskjellige aldersgrupper
* Musikalitet er en fordel
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

* Evne til å skape engasjement og arbeidsglede
* Evne til god kommunikasjon med ungdom
* Evne til samarbeid, og samtidig arbeide selvstendig og planmessig

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf trossamfunnslovens § 20.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/501

 

Tonsen menighet er en av fem menigheter i Groruddalen prosti: http://tonsenkirke.no/

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Traverveien 16, 0588 Oslo
Publisert 2021-04-28
Søknadsfrist 2021-05-23
Stillingstype 60 % engasjement
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger