Generalsekretær Samisk kirkeråd

Kirkerådet

 

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130.000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner. Les mer på kirken.no.

Samisk kirkeråd er Den norske kirkes nasjonale råd for samiske spørsmål. Rådet behandler saker som berører samisk kirkeliv, samisk språk og kultur og urfolk. En viktig oppgave til rådet er arbeidet med å fremme kjennskap til og fremme samisk kirkeliv i Den norske kirke. En viktig oppgave er også å arbeide for oppmerksomhet rundt ivaretakelse av samers rettigheter. I den forbindelse følger vi  arbeidet til Sannhets -og forsoningskommisjonen,  og arbeider for oppmerksomhet rundt bevaring av naturmangfoldet og bekjempe klimaendringene.

Avdeling for samisk kirkeliv i Kirkerådet ledes av generalsekretæren. Avdelingen holder til i Tromsø, og er samlokalisert med Nord Hålogaland biskop og bispedømmeråd. Avdelingen har 5 ansatte.

Generalsekretæren er ansvarlig for saksforberedelsen til Samisk kirkeråd og en sentral oppgave er å følge opp Strategiplan for samisk kirkeliv som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. Det er utarbeidet tre-årig handlingsplan til denne.

Generalsekretæren inngår i den utvidede ledergruppen i Kirkerådet. Generalsekretæren møter og jevnlig i ledergruppen i Avdeling for kirkefag og økumenikk for å sikre god samhandling i det faglige arbeidet på nasjonalt nivå i Den norske kirke. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Resultat,- budsjett og personalansvar for avdelingen.
 • Strategisk, faglig og administrativ oppfølging av Plan for samisk kirkeliv.
 • Kontakt med institusjoner i det samiske samfunnet.
 • Kontakt med det internasjonale økumeniske urfolksarbeidet.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning som er relevant for stillingens arbeidsområder.
 • God kjennskap til samisk kirkeliv, det samiske samfunnet og Den norske kirke. 
 • Muntlig og skriftlig kompetanse i et av de samiske språkene vektlegges. 
 • Kristendomsfaglig utdanning er ønskelig.
 • Ledererfaring.
 • Medlemskap i Den norske kirke. 
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper - inspirerende og motiverende og samtidig lyttende og inkluderende. 
 • Evne til å samarbeide innad i kirken, i det samiske samfunnet og internasjonalt.
 • Strategisk og målrettet.
 • Gode kommunikative evner, både skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Nyoppussete kontorer i flotte omgivelser, godt arbeidsmiljø.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25.

 

Kontaktinformasjon:

Maude Chinhengo Hals
HR-sjef
telf: 46543209
 
Ingrid Vad Nilsen
direktør
telf: 90174183
 
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haakon VIIs gate 5, 9011 Tromsø
Publisert 2021-04-28
Søknadsfrist 2021-05-20
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger