Kantor/ menighetsmusiker

Søndre Slagen menighet har ledig stilling som kantor/ menighetsmusiker

Spennende stilling i en spennende menighet!
 
Tønsberg kirkelige fellesråd har ledig 100% stilling som kantor/ menighetsmusiker i Søndre Slagen sokn.
Kantor/ menighetsmusiker i Søndre Slagen sokn vil ha ansvar for å delta i og utvikle menighetens kirkemusikalske arbeid.
Menigheten ønsker en person som kan lede og utvikle sang- kor- og musikkarbeid for hele menigheten, både i gudstjenestelivet og i øvrige menighetsaktiviteter
Søndre Slagen menighet har tre kirker, Søndre Slagen kirke, Vallø kirke og Husøy kirke. Mesteparten av menighetens arbeid foregår i Søndre Slagen kirke.
 
Kantor/ menighetsmusiker inngår i menighetens stab som er lokalisert i menighetskontoret ved Søndre Slagen kirke. Staben består av en sokneprest, to kapellaner, to kantorer, kirketjener, undervisningsleder, diakon og trosopplærer.
Kantor/ menighetsmusiker inngår i det kirkemusikalske arbeidet i fellesrådet, og blir en del av kantornettverket «Klingende kirkelandskap». 

 

Arbeidsoppgaver
 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Planlegge og gjennomføre konserter og andre arrangement i samarbeid med kollegaer, frivillige og menighetsrådet
 • Medvirke i skole-kirke- og institusjonsarbeid
 • Gi støtte til menighetens øvrige virksomhet og inngå i tverrfaglige satsninger
 • Spille til kirkelige handlinger i hele fellesrådsområdet etter turnus
 • Lede kor og delta i menighetens øvrige korarbeid.
 • Tilsyn med kirkenes instrumenter
Menigheten ønsker en kantor/ menighetsmusiker som
 • er en allsidig kirkemusiker, som kan ivareta klassiske kirkemusikktradisjoner og nyere musikkformer.
 • kan medvirke i trosopplæringen.
 • kan lede band i tilknytning til kor og gudstjenester
 • er engasjert og liker å drive arbeid med frivillige
Du
 • er selvstendig og strukturert
 • har gode samarbeidsevner og lederegenskaper er inspirerende, engasjert og kreativ 
Annet
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Vi søker etter deg med høyere musikkutdannelse, eventuelt annen relevant utdannelse
 • Du må ha erfaring og kompetanse i orgelspill
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Det blir lagt opp til prøvespill i forbindelse med intervju til stillingen.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Aktuelle søkere vil bli kontaktet og innkalt til intervju.

Søknadsfrist er mandag 18.mai.april 2021. Kun søknader som kommer inn via Webcruiter vil bli vurdert. Antall vedlegg begrenses til det som er relevant for stillingen.

Se www.kirken.no/tonsberg og www.sondreslagen.no for  mer informasjon om fellesrådet og menigheten.

Arbeidsgiver Tønsberg Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Søndre Slagen kirke, Astreaveien 11, 3113 Tønsberg
Publisert 2021-04-28
Søknadsfrist 2021-05-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tønsberg Kirkelige Fellesråd

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger